معرفی مرکز نمایندگی سایت تنظیم خانواده دراستان فارس

 
 نام مرکز:مرکز مشاوره راه زندگی 
مدیر مرکز : حمید رضا یزدان شناس
آشنایی با عوامل مرکز که با سایت تنظیم خانواده همکاری دارند
نوع فعالیت تحصیلات / رشته نام و نام خانوادگی ردیف
 تحصیلی مشاوره /مشاور خانواده کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناسی عمومی آقای شهامت 1
مشاوره و درمان استرس اضطراب مشکلات روحی و  روانی مشاوره خانواده قبل از ازدواج کارشناسی ارشد روانشناسی / بالینی آقای رحیمی خواه 2
مشاوره و درمان استرس اضطراب مشکلات روحی وروانی مشاوره خانواده قبل از ازدواج دکترای روانشناسی بالینی آقای هاشمی 3
مشاوره کارشناسی ارشد روانشناسی / عمومی آقای پور زارعی 4
مشاوره خانواده /قبل از ازدواج /مشکلات رفتاری و تربیتی نوجوانان و جوانان  کارشناسی ارشد روانشناسی / بالینی خانم حسنلی 5
مشاوره کارشناسی ارشد روانشناسی / تربیتی خانم ماجدی 6
گفتار درمانگر کارشناس ارشد گفتار درمانی آقای حسینی فرزاد 7
خانواده /قبل از ازدواج/مشکلات روحی و روانی کارشناس ارشد بالینی خانم بهاره صفری 7
مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان بیش فعالی عدم تمرکز و... دکترای تربیتی دکتر ملایری 8
 
آشنایی با دوره ها و کارگاه های آموزشی
توضیحات مبلغ دوره تعداد جلسات مدت عنوان دوره
مدت هر جلسه دو ساعت   10 جلسه دو ماه و نیم مهارتهای زندگی
مدت هر جلسه دو ساعت   15 جلسه سه ماه و نیم کارگاه قبل از ازدواج
مدت هر جلسه دو ساعت   10 جلسه یک ماه ونیم کارگاه زوج درمانی
مدت هر جلسه یک ساعت و نیم   15 جلسه سه ماه و نیم کارگاه کودکان بیش فعال
مدت هر جلسه دو ساعت   8 جلسه دو ماه و نیم آموزش مهارتهای زندگی ویژه کودکان 
مدت هر جلسه دو ساعت   8 جلسه دو ماه و نیم آموزش مهارتهای زندگی ویژه نوجوانان وجوانان

 

ارتباط با مرکز

فارس - شیراز - خیابان ملاصدرا - خیابان حکیمی - ساختمان حکیم - طبقه 4 - مرکز مشاوره راه زندگی

تلفن:32346043-32346044