معرفی مرکز نمایندگی سایت تنظیم خانواده دراستان مازندران

 

مرکز مشاوره آوای امید

نام مرکز :

آقای احمد دوست

مدیریت مرکز :

 

آشنایی با عوامل مرکز که با سایت تنظیم خانواده همکاری دارند

نوع فعالیت

تحصیلات / رشته

نام و نام خانوادگی

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی / بالینی

خانم بهاره شبگرد

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی /خانواده

آقای حسین احمد دوست

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی / خانواده

آقای محمدرضا عبدی

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی / عمومی

آقای داریوش هدایتی

 

آشنایی با دوره ها و کارگاه های آموزشی

توضیحات

مبلغ دوره

تعداد جلسات

مدت

عنوان دوره

-

50000 تومان

5جلسه

15 ساعت

آموزش والدین

-

50000 تومان

5 جلسه

15 ساعت

آموزش مسائل جنسی

-

50000 تومان

5 جلسه

15 ساعت

روابط زوجین

 

ارتباط با مرکز

گیلان - رشت - خیابان مطهری - جنب بانک مسکن - داخل کوچه - ساختمان پارس - طبقه 1

نشانی :

3245919

تلفن: