معرفی مرکز نمایندگی سایت تنظیم خانواده در شهر کاشان

 

کلینیک درمانی پژوهشی آوای مهر

نام مرکز :

آقای کوچکی راوندی ( مدرس و استاد مشاوره دانشگاه )

مدیریت مرکز :

 

آشنایی با عوامل مرکز که با سایت تنظیم خانواده همکاری دارند

نوع فعالیت

تحصیلات / رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

مشاوره

کارشناسی / روانشانسی عمومی

خانم سمیرا جوکار

1

مجری همایشات و کارگاه های آموزشی

کارشناسی / روانشانسی عمومی

خانم آسیه زلفی

2

 

آشنایی با دوره ها و کارگاه های آموزشی

توضیحات

مبلغ دوره

تعداد جلسات

مدت

عنوان دوره

عمومی

25000 تومان

8 جلسه

16 ساعت

روانشناسی شادی

عمومی

25000 الی 50000 تومان

8 جلسه

16 ساعت

مهارت های زندگی

اساتید دانشگاه ها

-

12 جلسه

24 ساعت

روانشناسی تحول

 

ارتباط با مرکز

کاشان - خیابان شهید رجائی - خیابان میر عماد - کوی جنب بانک مسکن - ساختمان فرهنگ

نشانی :

03614463677

تلفن: