معرفی مرکز نمایندگی سایت تنظیم خانواده دراستان مازندران

 

مرکز مشاوره انگاره -  شماره مجوز 1979

نام مرکز :

آقای علی اصغر غلامپور آهنگر

مدیریت مرکز :

 

آشنایی با عوامل مرکز که با سایت تنظیم خانواده همکاری دارند

نوع فعالیت

تحصیلات / رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

روانپزشکی

دکتری / روانپزشکی

آقای دکتر محمود سالکی

1

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

آقای علی فرخی

2

مددکار

کارشناسی ارشد

خانم زینب کریمی فیروزجایی

3

مشاور

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

خانم الهه فروغی راد

4

 

آشنایی با دوره ها و کارگاه های آموزشی

توضیحات

مبلغ دوره

تعداد جلسات

مدت

عنوان دوره

با بهره گیری از روشهای مشاوره گروهی و نمایش فیلم

30000 تومان

3جلسه

6 ساعت

استراتژی تفکر و سالم اندیشی

با بهره گیری از روشهای مشاوره گروهی و نمایش فیلم

30000 تومان

3 جلسه

6 ساعت

آموزش مهارتهای اساسی در ارتباط

با بهره گیری از روشهای مشاوره گروهی و نمایش فیلم

30000 تومان

3 جلسه

6 ساعت

روانشناسی تحول

با بهره گیری از روشهای مشاوره گروهی و نمایش فیلم

30000 تومان

3 جلسه

6 ساعت

آموزش ارتباط بین همسران

با بهره گیری از روشهای مشاوره گروهی و نمایش فیلم

30000 تومان

3 جلسه

6 ساعت

اصول خوشبختی

با بهره گیری از روشهای مشاوره گروهی و نمایش فیلم

30000 تومان

3 جلسه

6 ساعت

بایدها و نبایدها در زندگی زناشوئی

با بهره گیری از روشهای مشاوره گروهی و نمایش فیلم

30000 تومان

3 جلسه

6 ساعت

آشنایی بااضطراب و استرس و راهکارهای مقابله با آن

 

ارتباط با مرکز

مازندران - بابل - خیابان مدرس - مقابل مجتمع تجاری یاس - کوچه شش دری - پلاک 38

نشانی :

011132228254

تلفن: