راه غلبه بر رنج شکست عشقی

راه غلبه بر رنج شکست عشقی

 

شکست در رابطه عشقی تجربه سختی است و گاهی برای افراد رنجی به همراه خواهد داشت که باعث می‌شود برای مدت طولانی عمیقا احساس افسردگی و ناراحتی کنند. در این شرایط برخی افراد تصور می‌کنند که دنیا برایشان به پایان رسیده است و احساس می‌کنند هرگز نخواهند توانست دوباره خوشحال باشند و به روال زندگی باز گردند. اگرچه مسلما کنار آمدن با شکست عشقی یک شبه امکان‌پذیر نیست و نیاز به صبر و تلاش دارد، اما راه‌هایی نیز وجود دارد که می‌تواند به شما کمک کند راحت‌تر بر ناراحتی جدایی عاطفی غلبه کنید. رادیو عشق در این مقاله راهکارهایی را بیان می‌کند که با در پیش گرفتن آن‌ها می‌توانید به بهبود و التیام زخم عاطفی سرعت بیشتری بدهید و راحت تر با شکست عشقی کنار بیایید.

راهکارهایی برای غلبه بر رنج شکست عشقی

با رعایت توصیههای زیر میتوانید بر رنج شکست عشقی غلبه کنید و حال بهتری پیدا کنید:

 

واقعیت و احساساتتان را قبول کنید  

بعد از شکست خوردن در این رابطهی عاطفی آزار دیدهاید و آزرده خاطر شدهاید و احتمالاً دریایی از خشم، احساس مورد خیانت قرار گرفتن، ناامیدی و درماندگی در درونتان موج میزند. بسیار مهم است که واقعیت را در این موقعیت بپذیرید و احساسات منفی و دردناک خود را مدیریت کنید. سعی نکنید عواطفتان را سرکوب کنید، چون این کار فقط سلامت روح و جسمتان را به خطر میاندازد. با خودتان مهربان باشید، به خودتان سخت نگیرید و بفهمید که این احساسات، هر چقدر هم آزاردهنده طبیعی است و در نهایت در پشت سر گذاشتن این رنج و درد به شما کمک میکند. همچنین سعی کنید از عشق قدیمیتان متنفر نباشید و تخم کینه و نفرت را در دلتان نکارید. قبول داریم که سخت است، اما سعی کنید بدون آن که بیهوده برای بازگرداندن معشوقتان تلاش کنید، او را از صمیم قلبتان ببخشید. اگر این کار را نکنید، مدتها حس میکنید که مورد ظلم قرار گرفتهاید و قربانی شدهاید. 

 

اقتدار و شجاعت داشته باش

غلبه بر شکست عشقی

به خودتان یادآوری کنید، فقط کسانی میتوانند عشق را در زندگی پیدا کنند که آسیبپذیری همراه آن را بپذیرند. عشق جایی در دل انسانهای ترسو و بزدل ندارد؛ به قول صائب تبریزی جگر شیر نداری، سفر عشق مرو. عشق شما را انتخاب کرده است، چون آنقدر شجاعت داشتهاید که درد و رنج همراه آن را به جان بخرید. بنابراین شجاعتتان را نشان دهید و به خودتان بگویید که زن قوی و مستقلی هستید که به هیچ وجه تسلیم شکست عشقی نخواهید شد. این اقتدار و شجاعت کمک میکند تا شکست عشقی را پشت سر بگذارید و با شور و شوق به زندگیتان ادامه دهید. 

 

 

از پشتیبانی اطرافیان بهره بگیرید

افسردگی بعد از شکست عاطفی طبیعی است، اما اگر از کمک و پشتیبانی نزدیکانتان که با شما همدردی میکنند و به شما روحیه میدهند، بهره بگیرید، مطمئناً حالتان بهتر خواهد شد. حضور و دلگرمی عزیزانتان باعث میشود که سریعتر بر افسردگیتان غلبه کنید. بنابراین خودتان را در حلقهی افرادی قرار دهید که دوستتان دارند و به شما اهمیت میدهند. اگر هنوز دست کمک به سمت عزیزانتان دراز نکردهاید، همین امروز به گرمای حضور آنها پناه ببرید تا راهی برای رفع دلسردی و ناامیدیتان پیدا کنید.

درد و دل کردن با افرادی که به ما اهمیت میدهند، در تمام مراحل زندگی مفید است. این افراد دلسوز و مهربان میتوانند پدر و مادر، دوستان صمیمی، خواهر و برادر یا بستگان دیگر باشند. به جای این که احساساتتان را فروبخورید، آنها را با عزیزانتان در میان بگذارید تا بار غمتان سبکتر شود. زمانی که دردهایتان را با نزدیکانتان تقسیم میکنید و احساساتتان را به زبان میآورید، تسکین پیدا میکنید. کسی چه میداند، شاید یک نصیحت ساده کمک کند تا شکست عشقیتان را زودتر و راحتتر فراموش کنید.

اما مراقب باشید که در دام افراد منفیباف نیفتید، چون آنها فقط روحیهتان را تخریب میکنند. در این وضعیت ناراحت کننده به اشخاص مثبتاندیشی نیاز دارید که صبورانه به شما گوش کنند، تجربهی قرار گرفتن در چنین موقعیتهایی را داشته باشند و موفق و سربلند از آن بیرون آمده باشند. این شبکهی حمایتی مانند شورای مشورتی عمل میکند، میتوانید سفرهی دلتان را بدون ترس از قضاوت شدن برای عزیزانتان باز کنید و احساساتتان را برملا کنید. همچنین این دوستان دلسوز به شما کمک میکنند تا دوباره به آغوش اجتماع برگردید و شما را به اشخاص جدیدی معرفی میکنند.

 

به نیمه پر لیوان نگاه کنید

شاید بیرحمانه به نظرتان بیاید، اما مسلماً این جدایی نقاط مثبتی هم داشته است. شاید در این رابطهی شکست خورده احساس شادی و خوشبختی نمیکردید، اما از ترس ناراحت کردن عشقتان همچنان به این رابطه ادامه میدادید. با این توصیف فکر نمیکنید شانس آوردهاید که قبل از متعهد شدن به یکدیگر و شروع زندگی مشترک به دوستیتان پایان دادهاید؟ بعد از شکست در این رابطه خودتان را بهتر شناختهاید و میدانید که از همسر آیندهتان چه توقعاتی دارید. بنابراین از این شکست درس بگیرید.

 

از عشق سابقتان فاصله بگیرید

تمام یادگاریهای او را از بین ببرید و ذهن و یادتان را از خاطرات او پاک کنید. عکس، هدیه، ایمیل و هر چیزی که شما را به یاد او میاندازد، از بین ببرید. عشق سابقتان را در تمام شبکههای مجازی بلاک کنید تا خبر جدیدی از او تصادفاً به چشمتان نخورد. دنیا خیلی کوچک است و احتمال دارد او را روزی در جایی ببینید؛ بسیار مهم است که خونسردی و آرامشتان را در این مواجههی تصادفی حفظ کنید و عادی رفتار کنید. با شجاعت به او سلام کنید و بدون خجالت کشیدن احوالپرسی کنید، اما مراقب باشید که زیادهروی نکنید. احتمالاً تا زمان این دیدار تصادفی فهمیدهاید که چطور باید بر شکست عشقیتان غلبه کنید و عشق یکطرفه را فراموش کنید، بنابراین برای عشق سابقتان آرزوی خوشبختی کنید و به راهتان ادامه دهید.

 

بلافاصله بعداز جدایی وارد رابطه جدید نشوید

مراقب قلب شکستهتان باشید؛ اکثر شکستهای عاطفی پیآمد تصمیمهای عجولانه است. بنابراین شتابزده و برای فراموش کردن یک شکست عاطفی وارد یک رابطهی عاشقانهی جدید نشوید، چون به جز خستگی و احتمالاً یک شکست دیگر هیچ ثمری برایتان ندارد. هر بار که خودتان را درگیر یک رابطهی عشقی میکنید، بخشی از خودتان را در این رابطه سرمایهگذاری میکنید که دیگر هرگز نمیتوانید آن را پس بگیرید. بنابراین عاقلانهتر تصمیم بگیرید تا دوباره در گرداب ناامیدی غرق نشوید.

 

بر جنبه های دیگر زندگیتان تمرکز کنید

برای غلبه بر شکست عشقی بر جنبه های دیگر زندگیتان تمرکز کنید

یکی از بدترین کارهایی که بعد از تمام شدن یک رابطهی عاشقانه میتوانید، انجام دهید، این است که خودتان را در یک اتاق تاریک حبس کنید و ساعتها خاطرات گذشته را مرور کنید. در این روزهای سخت و غمبار بیشتر از هر زمان دیگری به نور خورشید نیاز دارید. بنابراین اگر میخواهید بر شکست عشقیتان غلبه کنید، از دل سوزاندن برای خودتان دست بردارید، محکم سر پا بایستید و از خانه بیرون بروید. 

به کارهایی فکر میکنید که همیشه دوست داشتهاید آنها را انجام دهید، اما هیچ وقت فرصت انجام دادن آنها را پیدا نکردهاید. الان بهترین موقعیت برای تمرکز کردن روی این فعالیتهای مفرح و روحیهبخش است. برای مثال میتوانید یک زبان جدید یاد بگیرید یا مهارتهایتان را ارتقاء دهید. اگر روی کاری که دوست دارید، متمرکز شوید، حواستان پرت میشود و دیگر دائماً به این شکست دردناک فکر نمیکنید. بنابراین سر خودتان را به روش سالمی گرم کنید. هر چه زمان بیشتری را به خودتان اختصاص بدهید، خاطرات دردناکتان کمرنگتر میشود، و متوجه میشوید که این شکست عشقی فقط چالهی کوچکی در مسیر پرفراز و نشیب زندگیتان بوده است.

 

بیشتر مراقب سلامتی روح و جسمتان باش

 

نیاز درونیتان به عشق را بررسی کنید. میتوانید صادقانه به خودتان بگویید که خودتان را دوست دارید و عشق را از نزدیکانتان دریافت میکنید؟ از حمایت نزدیکان و اطرافیانتان برای غلبه بر شکست عشقی کمک بگیرید. اگر عشق کافی از اطرافیانتان دریافت نمیکنید، باید قبل از پشت سر گذاشتن این شکست عاطفی، برای التیام دادن این زخمهای درونی بیشتر تلاش کنید.

یک توصیه جدی برای غلبه بر افسردگی پس از شکست عشقی توجه به سلامت جسمی است  

تغذیه سالم داشته باشید، غذاهای کامل غنی از پروتئین، کربوهیدرات و چربیهای خوب مصرف کنید. به خوبی و به میزان کافی، 8 ساعت در روز بخوابید و سعی کنید صبحها زود از خواب بیدار شوید، به قول معروف سحرخیز باش تا کامروا باشی. ورزش کنید، ورزش همیشه، به ویژه در این روزهای سخت برای سلامتیتان مفید است. تمرین با وزنه، ایروبیک یا یوگا را انتخاب کنید و آموزش آنها را شروع کنید. ورزش باعث تولید اندورفین در بدن میشود که باعث میشود شادتر و خوشحالتر بشوید و دردتان کمتر شود. به علاوه ورزش منظم روزانه تناسب اندام را بهبود میدهد و کمک میکند تا حس بهتری نسبت به خودتان پیدا کنید.

 

گوشه گیر نباشید

وقتی دوستان و خانوادهتان میخواهند به گردش و مهمانی بروند، همراهشان بروید. با افراد جدید آشنا شوید، تنهایی به سفر بروید، از مکانهای جدید دیدن کنید، با فرهنگ شهرها و کشورهای دیگر آشنا شوید و دوست پیدا کنید. زندگی و تجربیات این دوستان جدید احتمالاً کاملاً متفاوت از زندگی شما است، باعث میشود که از دریچهی دیگری به زندگی نگاه کنید و به جای سوگواری بر سر یک رابطهی شکست خورده شکرگزار و قدردان نعمتهای زندگیتان باشید.

 

شکست را به بازنده بودن تعمیم ندهید

ذهنتان را از نو برنامهریزی کنید. اگر در چند رابطهی عشقی شکست خورده باشید، ذهنتان کاملاً تحتالشعاع این شکستها قرار گرفته است. باورهایتان درباره عشق را بازنگری کنید و تصورات اشتباهتان را اصلاح کنید. هر چیزی را که باور داشته باشید و بیشتر از همه از آن بترسید، جذب میکنید. اگر دائماً به این فکر میکنید که دوباره در عشق شکست خواهید خورد، احتمالاً همینطور هم خواهد شد. الگوهای فکریتان را تغییر دهید و وقتی عشق دوباره در خانهتان را میزند، انتظار شادی و خوشبختی داشته باشید.     

 

با خدا نیایش کنید و به او توکل نمایید

دعا کنید که مردی شایسته و مناسب سر راهتان قرار بگیرد و خودتان را برای یک زندگی سالم آماده کنید. خودسرانه و بدون راهنمایی عمل کردن غالباً پشیمانی به بار میآورد، به ویژه اگر پای عشق و عاشقی در میان باشد. خودتان را به خدا نزدیک کنید و اجازه دهید که او راهنمایتان باشد و شما را به سمت مرد زندگیتان هدایت کند. شاید لازم باشد که بیشتر صبر کنید، اما اگر ایمانتان به خدا قوی باشد، آنچه را که از خداوند خواستهاید، به موقع خود دریافت خواهید کرد و دیگر هرگز در عشق شکست نخواهید خورد.

 

خودتان را ببخشید

رنج شکست عشقی ،خودتان را ببخشید

 

وقتی یک رابطهی عاشقانه به پایان میرسد، غصه خوردن و غرق شدن در فکر و خیال گذشته هیچ فایدهای ندارد، واقعیت را، هر چقدر هم دردناک قبول کنید و به زندگیتان ادامه دهید. اگر دائماً به او فکر کنید، گذشته هرگز رهایتان نخواهد کرد. برای این که غم گذشته بر شانههایتان سنگینی نکند و بتوانید دوباره از زندگی لذت ببرید، باید خودتان و عشق سابقتان را ببخشید تا تجربیات ناراحت کننده دیگر آزارتان ندهد.

خودتان را بابت بینقص نبودن و انسان بودن ببخشید، و عشق قدیمیتان را به خاطر تمام لحظات خوشی که در کنارش داشتهاید، ببخشید. بعد از این که خودتان و معشوقتان را بخشیدید، راحتتر میتوانید خاطرات تلخی را که در این رابطهی شکست خورده داشتهاید، فراموش کنید، بار گذشته را زمین بگذارید و با آغوش باز و روحیهی خوب از اتفاقات مثبت و زیبای زندگی استقبال کنید.

 

به عشق یک فرصت دوباره بدهید

 

عشق یکی از موهبتهای بزرگ زندگی است، از آن ناامید نشوید و به خاطر یک تجربهی بد قلبتان را به روی عشق نبندید.

شاید اکنون تصور کنید که هرگز نمیتوانید عشق اولتان ر فراموش کنید و وارد رابطه عاطفی جدیدی شوید. اما بهتر است

به خودتان بگویید که در گوشهای از این دنیا مرد فوقالعادهای وجود دارد که همان نیمهی گمشدهتان است، مردی که درکتان میکند، متقابلاً به شما عشق میورزد و همانطور که با او رفتار میکنید، با شما رفتار میکند. به لطف این تجربهی تلخ اما باارزش، انسان قویتر و عاقلتری شدهاید که بهتر میتواند یک رابطهی عاشقانه را مدیریت کند.

 

این مطلب در تاریخ 2018-12-12 07:59:37منتشر شده است

اشتراک گذاری مطلب
فیسبوک توییتر تلگرام
امتیاز:5
دسته بندی
مطالب قبل از ازدواج
تعداد بازدید
5330

نظر شما در مورد مطلب راه غلبه بر رنج شکست عشقی چیستبازی شهر عشق
کانال تنظیم خانواده


بخش مشاوره و پرسش و پاسخ


شناسه کاربری 

رمز عبور             


   عضویت در سایت

دسته بندی مطالب


خدمات عمومی


 

در مورد ایدز بیشتر بدانیم

معرفی و دانلود کتاب

مطالب سایت جهت موبایل

بررسی وضعیت تناسب اندام

تخمین زمان زایمان
رابطه با پسری که قبلا عاشق یکی دیگه بوده
رابطه با پسری که قبلا عاشق یکی دیگه بوده

مهمترین سوالات اولین جلسه آشنایی
مهمترین سوالات اولین جلسه آشنایی

بی میلی جنسی پس از بارداری و زایمان
بی میلی جنسی پس از بارداری و زایمان

X-tasi  عملکرد مخرب قرصهای روان گردان اکستازی
X-tasi عملکرد مخرب قرصهای روان گردان اکستازی

برای افسرده نشدن کی بخوابیم کی بیدار شویم
برای افسرده نشدن کی بخوابیم کی بیدار شویم

آمار دختران و پسران مجرد
آمار دختران و پسران مجرد


کانال سایت تنظیم خانواده در تلگرام

بازی شهر عشق دکتر تاج بخش

 افراد آنلاین :

21125

بازدید امروز:

36533

بازدید دیروز:

255743130

آمار کل:

مشاوره ازدواج و مشاوره زناشویی تنظیم خانواده ،کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

دنبال کردن تنظیم خانواده صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانوادهگروه تنظیم خانواده در تلگرام