مشاور سنتر

نقش تیپهای شخصیتی در ازدواج

يكي از معيارهاي انتخاب همسر، در نظر گرفتن خصوصيات شخصيتي وي و همساني آن با شخصيت فردي است ‌كه مي خواهد ازدواج كند. البته پي بردن به اين مهم كاري دشوار و كاملاً تخصصي است ولي جهت شناخت بهتر ‌جوانان عزيز و آشنايي بيشتر آنها به معرفي چند تيپ مختلف شخصيتي مي پردازيم. ‌

شخصيت وظيفه شناس ‌: وظيفه شناس ها به اصول اخلاقي پايبند هستند و تا كارشان را درست و تمام انجام ندهند، آرام نمي گيرند. آنها به ‌خانواده خود وفادارند و از مقامات مافوق اطاعت مي كنند. كار زياد، ويژگي بارز اين گونه شخصيتي است. ‌وظيفه شناس ها موفقيت طلب هستند، هيچ پزشك، وكيل، دانشمند يا مقام اداري موفق بدون برخورداري از اين ‌ويژگي شخصيتي نمي تواند در كارش موفقيتي كسب كند.‌

همسر مناسب <وظيفه شناس ها:> اشخاص وظيفه شناس، اغلب افرادي كه احساسات خود را بروز دهند مانند شخصيت هاي نمايشي را مي پسندند. ‌از سوي ديگر وظيفه شناس ها، ماجواجوها و كساني را كه ريسك مي كنند، دوست دارند. اشخاص به نسبت ‌‌"جدي" و " حساس" نيز احتمالاً با استقبال وظيفه شناس ها روبرومي شوند. شخصيت وظيفه شناس، با افراد " ‌پرشور" و يا " مراقب " هـمـخواني ندارد و شخصيت "فارغ البال( " بي خيال ) آنها را ناراحت مي كند. ‌

شخصيت داراي اعتماد به نفس بالا‌: اينها افرادي شاخصند و معمولاً رهبران، ستارگان و جاذبان بخش هاي عمومي و حقوقي جامعه را تشكيل مي‌دهند. حرمت نفس جادويي و اعتماد به نفس كه ويژگي اين گونه شخصيت است روِياها را به پيروزي ها و موفقيت ‌هاي چشمگير تبديل مي كند. ‌

همسر مناسب <با اعتماد به نفس‌ها>‌: ‌"با اعتماد به نفس" نياز دارد كه هميشه شماره يك باشد. اين را به عنوان يك منش شخصيتي در او بپذيريد. براي ‌جلب توجه او، به وي توجه كنيد. عشق و محبت و وفاداري شما براي او بسيار مهم و با ارزش است. مراقب باشيد ‌عزت و حرمت نفس خود را در گرو محبت و توجه او قرار ندهيد، خود را بي قيد و شرط دوست بداريد و توجه ‌داشته باشيد كه او گهگاه به شما نزديك مي شود و بعد فاصله مي‌گيرد. اين موضوع به ويژه بعد از ايجاد رابطه ‌بيشتر به چشم مي خورد. تعادل احساسي خود را حفظ كنيد و بي جهت نتيجه گيري شتابزده نكنيد كه ديگر ‌همسرتان شما را دوست ندارد. به احتمال زياد مشغله ذهني پيدا كرده است. اگر لازم است با همسر " با اعتماد به ‌نفستان" رويارويي كنيد، تنها احساستان را با او در ميان بگذاريد، نظرتان را بگوييد ولي درباره او داوري ‌نكنيد، توجه داشته باشيد كه براي او مورد انتقاد قرار گرفتن دشوار است. وقتي نگرش ها و احساسات خود را با ‌همسرتان در ميان مي گذاريد به او امكان مي دهيد كه شما را بهتر درك كند و از بروز اختلافات بعدي جلوگيري ‌نمايد.‌

شخصيت مِهر طلب ‌: ‌" مهرطلب" موجودي علاقه مند، مراقب و متوجه است، شما كسي را پر محبت تر، مشتاق تر و دلواپس تر از او ‌نسبت به خود پيدا نمي كنيد. تيپ مهر طلب براي جلب محبت ديگران تلاش فراوان مي كند. مثلاً تمام وقت، پول و ‌انرژي خود را مصرف مي كند ولي آن را به حساب سخاوتمندي و فداكاري مي گذارد، در يك مسابقه جرات جلو ‌افتادن از حريف را ندارد و انگار يك دست نامرئي مانع حركت، جلو افتادن و موفقيت او مي شود. گاهي وقت ها ‌شخصيت هاي مهر طلب اگر يك مقدار عصبي باشند و تحت اضطراب قرار بگيرند آن وقت مشكل پيدا مي‌كنند. محبت همه كس ، خواه يك ‌رهگذر ناشناس، براي او اهميت حياتي دارد و يك بي اعتنايي مختصر يا يك لبخند مهرآميز و صميمانه مي تواند ‌حالت روحي او را از اين رو به آن رو گرداند يا اصولاً ديدش را نسبت به زندگي تغيير دهد. در ازاي جلب محبت، ‌حاضر است هر بهايي بپردازد و مهمترين بهايي كه مي پردازد گذشتن از استقلال را‡ي و آزادي است . او با هم ‌بودن را خيلي ترجيح مي دهد و تنهايي را دوست ندارد. " مهر طلب ها" به ديگران متكي هستند و از آنها به خوبي خط مي گيرند. هنگام تصميم گيري نظرات ديگران را مي پرسند و به توصيه آنها عمل مي كنند.‌

همسر مناسب براي شخصيت مهر طلب: زنان و مردان " مهر طلب" مي توانند با ساير گونه هاي شخصيتي كنار بيايند. آنها به خوبي مي توانند نيازهاي ‌همسرشان را تشخيص دهند و به رفع آنها اقدام نمايند اما اشكالاتي نيز دارند. "مهر طلب" گوش شنوا دارد و سر ‌به زير است و در اين شرايط ترجيح مي دهد همسرش عهده دار امور باشد. شخصيت " مهرطلب "، بايد مواظب ‌باشد كه با گونه اختلال شخصيتي " ساديسمي " يا " ضد اجتماعي " طرف نشود؛ اين اشخاص به راحتي مي توانند ‌موجب رنجش و آزار شخصيت مهرطلب را فراهم سازند. احتمالاً براي شخصيت مهر طلب ، شخصيت وظيفه ‌شناس، همسر خوبي مي شود. شخصيت هاي " مهر طلب " و " پرشور" هم به خوبي با هم كنار مي آيند. ‌

ويژگي هاي شخصيت حساس ‌: حساس ها آشناها را به ناآشناها ترجيح مي دهند. آنها با عادت، تكرار و يكنواختي، سازگاري دارند. ‌آنها به نظر ديگران درباره خودشان عميقاً توجه دارند و برايشان بسيار مهم است كه ‌ديگران راجع به آنها چگونه مي انديشند.در ارتباط با ديگران بسيار محتاطانه عمل مي كنند و از قصاوت عجولانه خودداري مي ورزند. ‌شخصيت حساس، به معناي واقعي كلمه راعي ادب است. ‌حساس‌ها اگر بدانند از آنها چه انتظاري مي رود، چه بايد بكنند و چگونه با ديگران تماس ‌برقرار نمايند. در حد عالي خود ظاهر مي شوند. ‌آنها به سادگي افكار خود را با ديگران ، حتي با كساني كه به خوبي آنها را مي شناسند، در ميان نمي گذارند.‌

همسر مناسب شخصيت حساس: وظيفه شناس ها ، با اعتماد به نفس ها و نمايشي ها مي توانند همسر مناسبي براي " حساس ها " به حساب آيند. ‌شخصيت " ماجراجو" بدترين گونه شخصيتي براي همسر حساس است، زيرا از خطر و ماجواجويي استقبال مي‌كند. ‌

شخصيت فارغ البال ‌:مردان و زنان فارغ البال بيشتر با ويژگي هاي زير شناخته مي شوند؛ ‌آنها حق مسلم خود مي دانند كه هر طورمي خواهند از زندگي لذت ببرند. آنها به آسايش و راحتي خود بها مي ‌دهند. براي وقت آزادشان ارزش فراوان قائلند و مي خواهند خوشبختي را جستجو كنند.‌فارغ البال ها ، طبق مقررات رفتارمي كنند. آنچه لازم است را ارائه مي دهند و حاضر نيستند از اين حد فراتر ‌روند.‌آنها در برابر هر فشاري كه آن را غير منطقي بدانند، مقاومت مي كنند و حاضر نيستند بيش از حد وظيفه و ‌مسئوليت خود، كاري صورت دهند.‌زنان و مردان " فارغ البال" با زمان برخورد راحت دارند. آنها زير فشار زمان قرار نمي گيرند. براي آنها ‌عجله كار بي موردي است. اين اشخاص آسان گير و خوش‌بين هستند و معتقدند كاري كه بايد بشود، مي شود.فارغ البال ها، تحت تأثير مقام بالا دست قرار نمي گيرند و معتقدند كه به اندازه هر شخص ديگري خوب هستند ‌و حق دارند از بهترين زندگي ها برخوردار باشند.‌

همسر مناسب شخصيت فارغ البال: فارغ البال ها به همسري فهيم و از خود مايه گذار احتياج دارند. او قبل از خود به نيازهاي ديگران نمي انديشد و ‌براي راضي كردن ديگران راه درازي نمي رود ولي مي خواهد مورد توجه همسرش باشد. همسر " فارغ البال" ‌بايد از خود گذشته و مهرطلب باشد. فارغ البال اغلب با "مراقب" سازگار است. ولي با " نمايشي" و " متلون" ‌همخواني ندارد. شخصيت "ماجراجو" مانند فارغ البال به شادي و خوشي علاقه مند است. اما فارغ البال مي‌‌خواهد، قانونگذار باشد؛ " ماجراجو" هم كه استاد شكستن قانون است. به همين دليل اين دو گونه شخصيتي با هم ‌همخواني ندارند. اگر مي خواهيد در كنار يك شخصيت فارغ البال زندگي راحتي داشته باشيد سعي كنيد در شادي ‌هاي " فارغ البال" شريك شويد؛ در فعاليت ها و تفريحات او مشاركت كنيد؛ از وي به خوبي مراقبت كنيد؛ زندگي ‌را سخت نگيريد و واقع بين باشيد. زندگي با فارغ البال به از خود گذشتگي بيشتري احتياج دارد. به جاي اين كه ‌بخواهيد جنبه هاي منفي اش را تغيير دهيد، سعي كنيد بيشتر به جنبه هاي مثبت وي توجه نماييد. ‌

شخصيت ماجراجو ‌: زنان و مردان ماجراجو، تن به خطراتي مي دهند كه سايرين از انجامش ابا دارند، آنها برخلاف اغلب ما ، نگران ‌و وحشت زده نمي شوند، آنها در لبه ها زندگي مي كنند، با محدوديت ها مي ستيزند و جان خود را به مخاطره مي ‌اندازند. براي آنها تن به خطر دادن ، معادل پاداش است. آنها مي گويند اگر خطري نباشد سودي هم در كار نيست.‌اكثر اين افراد تحت تأثير عقايد ديگران و هنجارهاي اجـتـمــاعــي قــرار نـمــي گـيــرنــد و بــه ارزش‌هـاي خــود مــعــتـــــقــــدنــــد. آنـــــهــــا بـــه ‌راحــتــي بــه فعاليت‌هاي پرخطر تن مي دهند و مي‌گويند زندگي بايد مـخـاطـره آمـيز باشد. اين افراد در زندگي استقلال دارنــد وآن‌قــدرهــا نـگــران ديـگـران نيستند و معتقدند هر كس در قبال خود مسئول است. همچنين آنها از هنر متقاعد كردن ‌برخوردارند و به راحتي ديگران را تحت تأثير قرار داده و دوستي آنها را براي خود مي خرند. به سياحت و سير ‌و سفر علاقه بسيار دارند. پرجنب و جوش و شرورند.

همسر مناسب شخصيت ماجراجو:ماجراجوها اكثراً طالب همسران كم توقعي هستند كه از خود زياد مايه بگذارند. اشخاص آميخته به شخصيت‌هاي ‌نمايشي، از خود گذشته و وظيفه شناس ، براي همسري ماجراجوها مناسب هستند. ‌

شخصيت پرشور ‌: پرشورها، شخصيت بسيار قدرتمندي دارند، آنها در درون خويش بيش از هرگونه شخصيتي احساس توانمندي مي‌كنند و مي توانند بدون ترس از شكست، مسئوليت هاي بزرگ را پذيرا شوند. آنها با قدرت، اختيار و مسئوليت، ‌راحت هستند و به مقررات توجه زيادي دارند، به شدت منضبط هستند. آنها قوانين را وضع مي كنند و ديگران را ملزم ‌به رعايت قوانين مي نمايند. پرشورها هر كاري را كه براي تحقق هدف‌هايشان لازم باشد انجام مي دهند و شديداً ‌هدف گرا هستند. شجاعت از ديگر خصوصيات شخصيتي اين افراد است و عمل و ماجرا را دوست دارند. آنها در ابراز ‌وجود كردن مهارت دارند.‌

همسر مناسب شخصيت پرشور: پرشورها، بايد پادشاه و ملكه زندگي خود باشند. زنان و مردان " پرشور" خواهان همسراني قابل اطمينان ، " ‌پذيرنده" ، قدرتمند، مستقل و با عزت نفس هستند. مناسب ترين همسران پرشورها ، مهر طلب ها، از خود گذشته ‌ها و حساس ها مي‌باشند، مشروط بر آنكه شدت اين ويژگي در آنها در حد اعتدال باشد. ‌اگر شما شخصيتي پرشور داريد از ازدواج با اشخاصي كه ويژگي هاي شخصيتي مراقب يا متلون دارند، اجتناب ‌كنيد ضمناً نمايشي ها كه اسباب حسادت شما را فراهم مي كنند و يا " با اعتماد به نفس ها" كه دستور كاري از آن ‌خود دارند مناسب شما نيستند. زنان پرشور نيز به دليل ميل به سلطه جويي و استيلا طلبي بهتر است با مردان مهر ‌طلب ازدواج كنند.‌

شخصيت متلون ‌: شخصيت هاي متلون به راحتي با تغييرات احساسي كنار مي آيند. متلون ها در روابط خود گرم و صميمي هستند. هيچ ارتباطي ميان آنها و ديگران جزئي و بي اهميت نيست. هـيـچ ارتـبـاطـي دسـت كـم گـرفـتـه نـمـي شـود. ايـن افراد بسيار پر انرژي هستند. متلون ها مبتكر هستند و مي توانند ‌ديگران را نيز به فعاليت تشويق كنند. آنها كنجكاو و خيال‌پردازند و ذهني باز دارند. آنها دوست دارند فرهنگ‌ها، نقش ها و نظام‌هاي ارزشي ديگران را تجربه كنند و در مسيري جديد به راه بيفتند. متلون ها احساس خود را ‌نشان مي دهند. آنها به لحاظ احساسي، فعال و واكنشي هستند و درهــــــر رابـــطــــــه اي بــــــا تـــمــــــام وجـــــود ظـــــاهـــــر مـــــي‌شـــــونـــــد ودر ‌دور كردن نظر خود از واقعيت هاي دردناك مهارت دارند. متلون ها مي خواهند خوش و تجربه‌هاي جديد ‌داشته باشند. آنها هر چيزي را امتحان مي كنند. از ريسك كردن نمي ترسند. اين افراد بسيار متوقع هستند، آنها مي خواهند ‌دنياي خود را از شما پر كنند. آنها به ندرت حاضرمي شوند خود را به خاطر شما تعديل كنند. هر چه شخصيت " ‌متلون" بارزتر باشد، روابط ادامه دار در زندگي زناشويي دشوارتر مي شود.‌

همسر مناسب شخصيت متلون: ‌" متلون ها " ، به همسراني جالب، قوي، با علاقه و رمانتيك احتياج دارند كه در ضمن به خواسته هاي آنها به ‌سرعت گردن نهند. شخصيت هاي ماجراجو، اغلب نظر متلون ها را جلب مي كنند. اگر شما تا اندازه اي از ويژگي‌هاي شخصيت متلون برخوردار هستيد بايد كسي را به همسري برگزينيد كه آرام، با ثبات و تاحدي رمانتيك باشد. ‌

شخصيت جدي ‌: جدي‌ها، اشخاصي خشك و جدي هستند و بــراي ابــراز احسـاسـات جـايـي بـاقـي نمـي گـذارنـد. آنهـا از توانمندي‌هاي خود ‌مطلع هستند، اما در ضمن محدوديت‌هاي خود را نيز مي شناسند. آنها گرفتار خود بزرگ بيني نمي شوند و خود ‌را مسئول اعمال خويش مي دانند. اين شخصيت ها، متفكر، تحليلگر و ارزياب هستند و قبل از هر اقدامي آن را ‌در ذهن خود مي پرورانند و سبك ، سنگين مي كنند. جدي ها ديگران را دائماً ارزيابي مي كنند. آنها در ارزيابي ديگران به اندازه ارزيابي خود اهميت قائل مي شوند. اين افراد مسائل را پيش بـيـنـــي مـــي كـنـنــد و وقـتــي اتـفــاقــات ناخوشايند ‌رخ مي دهد براي روبرو شدن بـــــا آنــهــــا آمــــادگــــي لازم را دارنــــد. جدي ها ادب را رعايت مي كنند واگر احسـاس كننـد ‌نسبـت بـه ديگـران بي ادبي كرده اند يا كاري را از روي بي فكري انجام داده اند بسيار ناراحت مي شوند.‌

همسر مناسب شخصيت جدي: جدي ها، طالب همسراني هستند كه به شدت پذيرا باشند و آنها را آن طور كه هستند قبول كنند. مناسب ترين همسر ‌براي جدي ها " مهر طلب " ها هستند. جدي با جدي نيز مي تواند كنار بيايد زيرا هر دو از دنيا ، درك و برداشت ‌مشابهي دارند؛ اما احتمالاً بهتر است " جدي ها " كساني را به همسري برگزينند كه در زمينه هاي اجتماعي قوي ‌تر باشند. " ماجراجوها " " متلون ها " و "نمايشي ها" شخصيت هاي مناسبي براي همسري جدي ها نيستند. ‌


آيا زنان و مردان با هم متفاوتند

روان شناسان در مورد بروز تفاوت زن و مرد، هر دو عامل محيط و وراثت را سهيم مي دانند. اما جامعه ‌شناسان با روان شناسان اختلاف نظر فاحشي دارند. آنها معتقدند كه تفاوت هاي زن و مرد، معلول تفاوت رفتا ري ‌است كه جامعه در مورد آنان پيش مي گيرد و معتقدند كه دو جنس در اساس با هم هيچ تفاوتي ندارند، بلكه ‌اجتماع موجب مي شود كه آنها گرايش هاي متفاوت پيدا كنند و به زمينه هاي مختلف سوق داده شوند. از نظر ‌جامعه شناسان، تفاوت زن و مرد در جزئيات است نه در كليات. زيست شناسان عقيده دارند كه زن و مرد تفاوت ‌هاي بنيادي دارند، بدين معنا كه تفاوت هاي آنها در درجه اول ارثي است نه محيطي. آنها معتقدند كه هر سلول ‌بدن زن با هر سلول بدن مرد تفاوت دارد. ‌آنها قبل از آن كه به دنيا بيايند و تحت تأثير نفوذهاي اجتماعي قرار گيرند، كاملاً تمايز پيدا كرده و براي زن يا مرد ‌شدن آماده مي شوند. ‌ويژگي هاي ساخت و عملكرد اعضا و دستگاه هاي بدن دختران و پسران متفاوت است. اين تفاوت طوري است كه ‌پسران را براي زندگي فعال و پرجنب وجوش و دختران را براي زندگي آرام آماده مي كند.در استعداد تجسم ‌فضايي، تشخيص جهت و هدف گيري، پسرها بهترند. از نظر كلامي، دخترها برتري دارند، اما از نظر ادراك ‌كلامي، پسرها برترند.‌پسرها ارتباط هاي مكانيكي را بهتر درك مي كنند و استعداد رياضي بهتري نسبت به دخترها دارند، اما در كارهاي ‌دستي مخصوصاً كارهايي كه نياز به چالاكي انگشتان دارند دخترها بهترند و چابكي انگشتان زنان به آنها اجازه ‌مي دهد كه ماشين نويس خوبي باشند. يكي از ويژگي هاي جالب زنان اين است كه مي توانند اطلاعاتي را براي ‌مدت كوتاهي در حافظه خود نگه دارند كه با هم هيچ ارتباطي ندارند و به خود آنها نيز مربوط نيست. بر پايه همين ‌توانايي است كه زن ها بهتر مي توانند به منشي گري و كارهاي دفتري اشتغال داشته باشند. دختران از دوران ‌ابتدايي تا دانشگاه، آن هم تا سطح ليسانس در مجموع بهتر از پسرها درس مي خوانند و موفقيت هاي بيشتري به ‌دست مي آورند. اما بعد از فراغت تحصيل و به ويژه بعد از دوره ليسانس، معمولاً از رقابت دست برمي دارند و ‌در صورت ازدواج، خود را كاملاً وقف خانواده مي كنند. البته زنان نويسنده، وكيل و پزشك هم وجود دارند ‌اما كمتر به جاه طلبي و مقام پرستي روي مي آورند و اين امر به مقدار زيادي از شكوفايي استعدادهاي آنها ‌جلوگيري مي كند. پس مي توان گـفـت كه علت محدوديت زن ها مسائل عاطفي است نه كمبود استعداد. ‌


تفاوت زنان و مردان

زن و مرد با هم تفاوت‌هايي دارند كه اگر اين تفاوت‌ها را بشناسيم و به آنها احترام بگذاريم و آنها را مد نظر قرار ‌بدهيم اتفاقات خوبي مي افتد. ديوارهاي رنجش و سوءظني كه نسبت به هم داريم فرو مي ريزد. سوءتفاهم ها و ‌توقعات بيجا از بين مي رود. به جاي اينكه تلاش كنيم همديگر را عوض كنيم، بايد تلاش كنيم با هم همكاري و ‌همسو شويم و زندگي قشنگي را درست كنيم. دوست داشتن مرد و زن متفاوت است. مرد ديگران را مردانه دوست ‌دارد و ابراز اين دوست داشتن هم مردانه است و زن، زنانه. آقايان و خانم‌ها در ساختار با هم فرق دارند؛ يعني در ‌ادراك، احساس، انديشه، واكنش و ابراز عشق با هم متفاوتند؛ تفاوت‌هاي جدي و عميق.‌مغز آقايان در آن واحد، روي يك كار متمركز مي‌شود. ولي مغز خانم‌ها مي تواند روي چند كار متمركز شود يعني ‌مي توانند چند كار را با هم انجام دهند.‌آقايان در آن واحد مي توانند از يك نيمكره مغزشان استفاده كنند ولي خانم‌ها از هر دو نيمكره استفاده مي كنند. مغز ‌آقايان تخصصي‌تر از خانم‌هاست ولي مغز خانم‌ها عمومي‌تر است و اگر لازم باشد همه بخش هاي آن فعال مي ‌شود. نيمكره راست با ادراك و احساس كار دارد و نيمكره چپ با منطق و تحليل و... . وقتي آقا در آن واحد در ‌يك‌طرف مغزش است نمي تواند هم خيلي منطقي باشد هم رمانتيك يعني طول مي كشد تا اطلاعات از نيمكره راست ‌به چپ منتقـل شـود.‌رنگ‌ها: در تشخيص رنگ‌ها آقـايان چشمشان محدودتر از خانم‌ها عمل مي كند. آقايان رنگ‌هاي اصلي را خوب ‌تشخيص مي دهند.( قرمز- آبي- زرد.) خانم‌ها غير از اين‌ها شيري، نيلي، ارغواني، سدري و بنفش را خيلي خوب ‌تشخيص مي دهند. بنابراين داروها با رنگ‌هاي خاص تأثير بيشتري در خانم‌ها خواهد داشت.‌پوشش: لباسي كه آقايان مي پوشند بر اساس اين است كه چه شغلي دارند و مي خواهند قدرتشان را با آن نشان ‌دهند. ولي خانم‌ها با توجه به حالات و احساسات درون خود لباس مي پوشند.‌زبان بدن: ما وقتي صحبت مي كنيم علاوه بر كلامي كه بر زبان گفته مي شود عضلات صورت، ابرو، دست و... ‌نيز حركاتي انجام مي دهند. خانم‌ها به زبان بدن آشنايي كامل دارند اما آقايان آشنايي ندارند. لذا بهتر است آقايان ‌اگر خواستند به خانمشان دروغ بگويند رو در رو دروغ نگويند چون فرم بدن، دروغ آنها را آشكار مي كند. ‌همچنين اگر آقا بيمار شود خانم سريع مي فهمد ولــي آقــايــان بـسـيــار ديــر مـتـوجـه بـيـمـارشـدن خـانـمـشـان مـي شوند. ‌شنوايي: آقايان در شنيدن صداي زير ضعيف تر عمل مي كنند. مثلاً اگر شب هنگام نوزادتان گريه كند آقا واقعاً ‌متوجه نمي شود و خواب است. مي توانيد او را صدا كنيد و بگوييد بچه گريه مي كند و مراقب بچه باش. ‌توجه: آقايان توجه ديداري دارند و خانم‌ها شنيداري. مثلاً هنگامي كه با يك آقا صحبت مي كنيد اگر نگاهتان كرد ‌حرف شما را مي شنود در غير اين‌صورت نه. اگر با خانمي صحبت مي كنيد و نگاهتان هم نكند مي شنود. ولي ‌بهتر است هر دو طرف رعايت حال همديگر را بكنند. مثلاً خانم‌ها به آقايان نگاه و آقايان به خانم‌ها توجه كنند. ‌آقايان جزئيات رانمي توانند ببينند چون جزئيات با ديد نزديك درك مي شود. ‌بهتر است خانم‌ها ليست كار آقايان را تهيه كنند و از آن ها كمك بخواهند. جزئيات را به آقايان گوشزد كنيد.‌ذائقه آقايان بيشتر روي شوري و تلخي حساس است ولي ‌خانم‌ها نسبت به شيريني حساس هستند و بيشترين مشتري قنادي‌هاي دنيا خانم‌ها هستند. آقايان وقتي جايي كار ‌مي كنند مي خواهند با هم رقابت كنند ولي خانم‌ها مي خواهند همكاري كنند. آقايان هدفمدار يا هدفگرا هستند، خانم‌ها ‌رابطه مدار يا رابطه گرا. مثلاً خانم‌ها در رستوران همديگر را با اسم كوچك صدا مي كنند ولي آقايان به هم لقب‌مي دهند . خانم‌ها از خريد كردن لذت مي برند. اما آقايان تحمل كمي در اين مورد دارند. بهتر است قبل از رفتن به خريد براي آقا مشخص كنيد كه كجا مي خواهيد برويد؟ چه چيزي مي خواهيد بخريد وبراي چه كسي؟ در اين ‌صورت بهتر است و راغبتر همراه شما مي آيند. ‌ابراز احساسات: آقايان براي اثبات علاقه شان به خانم‌ها حاضرند دو كار را انجام دهند، از بلندترين كوه بالا بروند ‌و چيزي براي خانمشان بخرند. ولي خانم‌ها اينها را نمي خواهند و دوست دارند به آنها ابراز احساسات و توجه ‌كنند.آقايان به دنبال اثبات قدرت خويش هستند. از توانمندي‌شان روي مسائل تكنيكي و فني و در مورد ‌دستگاه‌هاي جديد و مهارت‌هاي فردي صحبت مي كنند و در قبال پرسش ها پاسخ كوتاه مي دهند. ‌زماني كه خانم‌ها صحبت مي كنند شما گوش بدهيد نه آن كه راهكار ارائه دهيد.آنها دوست ندارند جملاتشان ‌قطع شود. خانم‌ها معمولاً بيان غير صريح دارند.‌

مقاله از : عبدالخالق پادیاب ( کارشناس ارشد روانشناسی ) / منبع : پایگاه روانشناسی / باز نشر از پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده

 

این مطلب در تاریخ 2013-02-26 08:22:28منتشر شده است

اشتراک گذاری مطلب
فیسبوک توییتر تلگرام
امتیاز:5
دسته بندی
مطالب قبل از ازدواج
تعداد بازدید
19511

نظر شما در مورد مطلب نقش تیپهای شخصیتی در ازدواج چیستبازی شهر عشق
کانال تنظیم خانواده


بخش مشاوره و پرسش و پاسخ


شناسه کاربری 

رمز عبور             


   عضویت در سایت

دسته بندی مطالب


خدمات عمومی


 

در مورد ایدز بیشتر بدانیم

معرفی و دانلود کتاب

مطالب سایت جهت موبایل

بررسی وضعیت تناسب اندام

تخمین زمان زایمان
هیجان و تنوع در نامزدی وعقد
هیجان و تنوع در نامزدی وعقد

بلوغ عاطفی و استقلال عاطفی در ازدواج
بلوغ عاطفی و استقلال عاطفی در ازدواج

غذاهای موثر بر قوای جنسی مردان
غذاهای موثر بر قوای جنسی مردان

آیا بارداری احتمال ابتلا به کرونا را افزایش می دهد؟
آیا بارداری احتمال ابتلا به کرونا را افزایش می دهد؟

مبتلایان به اختلال پدوفیلی در کمین کودکان
مبتلایان به اختلال پدوفیلی در کمین کودکان

طلاق و سرد مزاجی در رابطه زناشویی
طلاق و سرد مزاجی در رابطه زناشویی


کانال سایت تنظیم خانواده در تلگرام

بازی شهر عشق کلینیک لیزر شفا

 افراد آنلاین :

8638

بازدید امروز:

25654

بازدید دیروز:

266975133

آمار کل:

مشاوره ازدواج و مشاوره زناشویی تنظیم خانواده ،کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

دنبال کردن تنظیم خانواده صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانوادهگروه تنظیم خانواده در تلگرام