( کارت کوچک همراه بسته  نرم افزار ) 

*شماره کارت همراه بسته :

 

آموزش  بدست آوردن شماره شناسه سیستم

*شماره شناسه سیستم شما :

  بدون حرف A  ( برچسب براق چسبیده پشت جلد  نرم افزار )

*شماره برچسب هولوگرام :

تلفن همراه :

( در صورت نیاز به استفاده از خدمات آنلاین)

ایمیل آدرس شما :

توجـــــــــه

 شناسه سیستم شما پس از کلیک روی آیکن نرم افزار و مشاهده دمو در پنجره فعال سازی درج شده است.

در صورت ارسال اشتباه اطلاعات امکان ارسال مجدد نمیباشد