مریخی ها و ونوسی ها در اتاق خواب -

قسمت دوم

فصول جنسی

دکتر جان گری

فصل‌ها عوض می‌شوند و هر فصل لطف و جذابیت خود را دارد. سکس نیز این گونه است. برای این که زن به طور طبیعی تغییر کند، باید حس کند در کشف نمایه‌ها و نشانگرهای مختلف احساسات جنسی‌اش حمایت می‌شود.

عمل جنسی برای زن فرآیند کشف رفتاری است که با احساسات خوشایند روزانه‌اش بخوانند. او از شوهر پیروی از طرح خشک و پیش اندیشیده شده‌ای را نمی‌خواهد، بلکه در هر بار ابتکار خودانگیخته‌ای را ترجیح می‌دهد که با احساس هر دوی آن‌ها در آن روز مطابقت داشته باشد.

این امر نیاز به مهارت نوینی دارد. گفتم که مرد به طور غریزی فرمولِ آزمون پس داده و امتحان شده را ترجیح می‌دهد؛ زیرا مطمئن است که همسرش را ارضا خواهد کرد. زن نیز، هرچند دلش می‌خواهد مرد بداند که چه می‌کند، ولی خواهان آن به روش متفاوتی است.

در واقع، زن از مرد می‌خواهد بداند که در هر بار خلق و خویش ممکن است متفاوت باشد. او می‌خواهد مرد بداند چگونه همراه او به کشف چیزی بپردازد که وجود زن خواهان آن است. می‌خواهد مرد نسبت به بازخوردی که زن دارد، حساس بوده و با حمایت از آن می‌تواند زن را به حالت‌های بالاتری از لذت و کامیابی برساند.

برای انجام این‌ها، مرد نیاز به دانستن اصول سکس عالی دارد؛ و باید با عوض و بدل کردن مهارت‌ها و فنون مختلف مایل به آزمایش کردن باشد. مانند یک هنرمند، مرد باید رنگ‌های اصلی سکس را بشناسد و چگونگی ترکیب کردن آن‌ها را برای خلق یک اثر هنری جدید بیازماید. او مانند موسیقیدان‌ها، باید نت‌های اصلی و ترکیب هماهنگ آن‌ها برای خلق قطعه‌ای زیبا را بلد باشد.

مرد مانند یک هنرمند باید رنگ‌های اصلی سکس را بشناسد و چگونگی ترکیب کردن آن‌ها برای خلق یک اثر هنری جدید را بیازماید.

پیروی کردن از رهبری مرد

وقتی مرد بتواند رهبری را در سکس به عهده گیرد، همسرش را آزاد می‌کند تا کمتر فکر کند و بیشتر احساس نماید. این به آن معنا نیست که زن بدون هیچ تحرکی روی تختخواب دراز بکشد. آزادی برای آسودن و فکر کردن درباره آنچه «باید» رخ دهد، به زن فرصت می‌دهد همسو با جریان‌ها و ریتم‌های موجوار طبیعت جنسی و حسی خود به حرکت درآید. زن، شبیه رقصیدن با نوع به خصوص موسیقی، می‌تواند با ریتم خلق و خویی که در آن وقت یافته، ‌همراه با مردش به رقص درآید.

گاه ممکن است دلش بخواهد دور بدن مرد حلقه زند، گرد او بپیچد و با بدن خود او را فریفته کند. در مواقع دیگر، شاید دلش بخواهد احساس کند که گویی این برایش اولین بار است، یا ممکن است با سردی و خودداری شروع کند و بعد به تدریج، همچنان که مرد با بدن وی تماس می‌یابد، ‌شور و شهوت در برش بگیرد. شاید هم احساس جسور بودن بکند؛ ‌و یا به آرامی در آغوش مرد قرار گیرد و در مکان آسوده و راحتی بیارامد، در حالی که مرد او را نوازش می کند. نمایه‌های جنسی زن از قبل طراحی و اندیشیده نشده‌اند، بلکه در همان آن، زن کشف می‌کند که چه می‌خواهد.

نمایه‌های جنسی زن از قبل طراحی و اندیشیده نشده‌اند، بلکه در همان آن، زن کشف می‌کند که چه می‌خواهد.

وقتی زن آزادی خودانگیخته شدن داشته باشد، نمایه‌های جنسی‌اش به طور طبیعی بروز می‌یابد. وقتی مرد زمان طولانی‌ای زن را بدون توقع برای چگونه پاسخ دادن بر می‌انگیزد، زن به مرور احساس ایمنی می‌کند که مجاز است هر‌ آنچه احساس می‌کند بروز دهد و یا به انجام رساند. بیان جنسی صریح و بی‌پرده، به زن فرصت می‌دهد که از تجارب جدید جنسی لذت ببرد.

گفت و گو درباره رابطه جنسی

هم مردان و هم زنان نیاز به بازخورد و واضح و روشن دارند تا بدانند چه چیزی همسرشان را به بهترین وجه ارضا می کند.

توصیه می کنم گاهی نیم ساعت وقت کنار بگذارید- به خصوص زمانی که احساسات منفی نسبت به سکس ندارید- و درباره تجربه جنسی خود با همسرتان به گفت وگو بنشینید. در واقع، بهتر است فراموش نکنید که این گفت و گو را هر چند وقت یک بار در رابطه خود به روز آورید و تازه نمایید.

در اینجا، فهرستی از سوالاتی را می آورم که در گفت گوی آگاهی بخش زوج به کار می آیند:

در رابطه جنسی مان، چه چیزی را دوست داری؟

وقتی آن کار را می کنم، چه احساسی داری؟

دوست داری در هفته چند باررابطه جنسی داشته باشیم؟

آیا گاهی دوست داری پیش نوازش طولانی تر باشد؟

آیا چیز به خصوصی هست که دلت بخواهد دفعه بعد انجام دهم؟

آیا حاضری شکل جدیدی را نشانم دهی که دلت بخواهد آن طوری تو را لمس کنم؟

چیز تازه ای هست که بخواهی آن را بیازماییم؟

چیز تازه ای هست که بخواهی انجام دهم و تا کنون انجام نداده باشم؟

در صورتی که سکس را کنار گذاشته اید و یا رابطه جنسی تان راضی کننده نیست، باز هم این گفت و گو برایتان مفید است؛ ولی کاملاً مراقب باشید و با دقت تمام هر نوع احساسات منفی، شکایت و انتقاد را کنار بگذارید. گفت و گو درباره سکس کار بسیار بسیار ظریفی است.

آنچه صحبت درباره نیازهایمان در تختخواب را مشکل می کند این است که نمی خواهیم به هیچ وجه طرفمان را ناامید یا دلسرد کنیم؛ و در عین حال، دلمان نمی خواهد به خواهش غیرطبیعی یا ناخوشایندش تن دهیم. بنابراین، وقتی این سوالات را می پرسید، بسیار مهم است به شریک جنسی تان بفهمانید از او توقع اضافی ندارید.

نباید کاری که به نظرتان درست نمی آید، انجام دهید. وقتی همسرتان نسبت به چیزهای مورد پسندتان باز و گشوده نیست، به هیچ وجه نباید قضاوت گرانه برخورد کنید. سفارش می کنم به جای آن، سعی کنید احساسات همسرتان را بهتر درک کنید. به هر حال، در برابر خواهش همسرتان ذهنی باز داشته باشید. همیشه می توانید بگویید: این کار، خیلی عجیب است؛ ولی حتماً درباره اش فکر می کنم.

چیزی که برایتان واقعاً مهم است را به آرامی و با لحنی غیرمتوقعانه، هر بار که به این نوع گفت و گو می پردازید، برای همسرتان مطرح کنید. مطمئن باشید او خواهد فهمید. یکی از رموز سکس عالی تأکید کردن به نقاط قوت به جای مسائل یا کمبودهاست. مردان و زنان زیادی به من گفته اند بعد از شنیدن نوارهایم قادر شده اند به طور خود به خود بعضی از ایده های خشک را رها کرده و از لذت سکس با کسی که دوستش دارند بهره مند شوند.

یکی از رموز سکس عالی تأکید کردن بر نقاط قوت به جای مسائل یا کمبودهاست.

چگونه تک همسری، سکس را برای همیشه پرشور و شهوت می کند؟ فصل بعد به شما می گوید؛ آن را بخوانید.

تک همسری پرشور و حرات برای بعضی از مردها فکر این که تمام عمر با یک نفر سکس داشته باشند، به نظر کسل کننده است. آنان هیجان بیشتری می‌خواهند؛ ولی عوض کردن شریک جنسی راه خوبی برای رسیدن به هیجان نیست. اگر یاد بگیریم سکس را از حالت مکانتیکی خارج کرده و آن را خودانگیخته کنیم، سکس برایمان کسل کننده نخواهد بود. در این صورت، احساس جنسی می‌تواند تغییر کند و شهوت رشد یابد. در ذهن من، جای هیچ شکی باقی نمانده که رمز موفقیت در ازدواج، تعهد جنسی زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. بسیاری از مردان نمی‌فهمند، چرا تک همسری این قدر حائز اهمیت است. غریزه مردان به گونه‌ای نیست که متوجه شوند تک همسری ضمانتی است برای این که زن احساس ویژه بودن و دوست داشته شدن کند. اگر او به این شکل احساس نکند دوست داشته می‌شود، نمی‌تواند به تسلیم کردن خود به مردش ادامه دهد. اعتماد به وفاداری مرد، برای برانگیخته شدن زن امری ضروری است. اعتماد به وفاداری مرد برای آن که زن بتواند توسط شوهرش برانگیخته شود،‌ امری ضروری است. به هر جهت، زنی که مجذوب مرد است به آسانی مرد را برمی‌انگیزاند. در اینجا نیز، تحریک شدن مرد خیلی پیرو غریزه صرف نیست. مرد علاوه بر علاقمند بودن،‌ نیاز دارد حس کن زن هم مجذوب و تسلیم اوست. ضمناً، مرد باید بفهمد قادر به خوش‌بخت ساختن همسرش است. مرد علاوه بر حس کردن دلبستگی و تسلیم بودن زن به خود نیاز دارد بفهمد قادر به خوشبخت ساختن زن نیز هست. چرا داشتن شور و شهوت در ابتدای رابطه آسان است؟ در ابتدای رابطه، وقتی زن از شرم نگاهش را به پایین می‌اندازد، مرد این پیام روشن را می‌گیرد که از نظر زن، او کسی است که می‌تواند خوشبختش سازد. این نگاه به مرد شجاعت خطر کردن می‌دهد تا از رد شدن نترسد و رابطه را آغاز کند. بعدها، پس از آن که بارها و بارها امیدهای زن به باد رفت، او دیگر آن گونه به مرد نگاه نمی‌کند و مرد نیز دیگر احساس نمی‌کند که می‌تواند او را خوشبخت سازد. پس، ناگهان و یا به تدریج جذابیت از بین می‌رود. شاید مهر و علاقه مرد باقی بماند، ولی دیگر کششی در کار نیست. در این حالت، چه بسا مرد رویای عشق‌بازی با زنان دیگر را ببیند و یا ممکن است تمایلات جنسی خود را سرکوب کند. مرد هرچند هنوز تک همسر است،‌ ولی شور و شهوت از میان رفته است. به هر حال، مثل اسیر در رابطه‌ای فاقد شور و شهوت باقی ماندن، گزینه‌ای نیست که مردم امروزه مایل به انتخاب آن باشند. استفاده از مهارت‌های پیشرفته برقراری رابطه در اتاق خواب و خارج از آن، تضمینی است برای آن که شور و شهوت زنده بماند و سکس به طور مدام بهتر و بهتر شود. جزر و مد شهوت اوج گرفتن و فرونشستن موج شهوت امری هم طبیعی و هم سالم است. همان طور که گاهگاهی احساس عاشقانه‌تان فرو می‌افتد، کاملاً طبیعی است که گاه گاهی نیز به همسرتان تمایل جنسی نداشته باشید. همان طور که گاه گاهی احساس عاشقانه‌تان فرو می‌افتد، کاملاً طبیعی است که گاه گاهی نیز به همسرتان تمایل جنسی نداشته باشید. اوقاتی که جذابیت جنسی را احساس نمی‌کنید، مانند زمان‌هایی است که خورشید پشت ابر پنهان شده. ابری بودن آسمان معنایش این نیست که خورشید وجود ندارد. فقط این را می‌رساند که به طور موقت حجابی بر آن کشیده شده است. روزهای ابری اوقاتی است که وسوسه‌های ناروا در را می‌کوبند. وقتی جذابیت جنسی به همسرمان مسدود می‌شود، به سمت دیگری احساس مجذوبیت می‌کنیم. روزهای ابری اوقاتی است که وسوسه‌های ناروا در را می‌کوبند. اما، اگر می‌خواهید امکان بازگشت شهوت به رابطه‌تان را باقی نگه دارید، به طور ایده‌آل بهترین راه خودداری کردن از شهوات یا خیال‌پردازی‌های نابه‌جاست. بارها شده نسبت به زن دیگری خود را برانگیخته یافته‌ام. این معنایش آن نیست که همسر خود را دوست ندارم. تنها، معنایش این است که به طور کامل مجذوب همسرم نیستم. سال‌ها تعهد لازم است تا شهوت مرد تنها به سمت همسرش جریان یابد. وقتی مرد وسوسه می‌شود دکتر جان گری وقتی زنی باعث تحریکم می‌شود به خود نگاه می‌کنم و می‌گویم «اشتباه نکن! اما، خوشحالم که همچنان انرژی داری.» سپس، نگاه را به جای دیگری می‌اندازم و می‌گویم:‌ «خانه،‌ جمز!» هرگز این تحریک ناخواسته را مایه شرمساری نمی‌دانم. فقط آن را بر می‌دارم و به خانه نزد همسرم می‌برم؛ و چنانچه هنگام رسیدن به خانه از دست رفته باشد،‌ می‌دانم فقط باید مهارت‌های پیشرفته را به کار گیرم تا همسرم از این که دوست داشته می‌شود و برایم منحصر به فرد است احساس خوشی کند. آنگاه جذابیت جنسی نیز کم کم باز می‌گردد. با مهار کردن احساسات جنسی‌ام و به طور مکرر هدایت کردن آن به سمت بونی،‌ توانایی خود را برای برانگیخته شدن در برابر او رشد می‌دهم. همچنین، وقتی از او دورم، با کنترل احساساتم کنترل بیشتری در سکس پیدا می‌کنم. وقتی که مرد می‌تواند شهوت خود را کنترل کند وقتی مرد هم شهوت خود را حس کند و هم آن را کنترل کند، زن شروع به رها کردن شهوت خود خواهد کرد. او در این حالت، خجالت و شرم را کنار می‌گذارد و واقعاً تمایلات جنسی‌اش را حس می‌کند. مرد با یاد گرفتن کنترل کردن شهوتش، نه تنها به زن کمک می‌کند به سطوح بالاتری از کام‌یابی دست یابد،‌ بلکه خودش هم سطوح بالاتری از لذت جنسی و عشق را تجربه می‌کند. وقتی مرد بتواند شهوت خود را کنترل کند،‌ زن شروع به رها کردن شهوت خود کرده و با کنار گذاشتن خجالت، تمایلات جنسی‌اش را واقعاً حس می‌کند. وقتی مرد در کنترل باشد، یعنی شهوتش آن قدر زیاد است که می‌تواند به آسانی ارگاسم داشته باشد، ولی به جای آن خود را نگه می‌دارد و به تدریج شهوت همسرش را بر می‌انگیزد. اهمیت تک‌همسری در سکس عالی کنترل فقط برای اتاق خواب نیست، بلکه برای خارج از آن نیز هست. وقتی مرد در تماس با احساسات جنسی‌اش است، ‌ولی انرژی جنسی را تنها به سمت همسرش هدایت می‌کند، این کنترل زن را کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهد. هر بار که مرد در برابر وسوسه‌ بر تعهد تک‌همسرانه‌اش پای می‌فشرد، در واقع، همسرش را ایمنی می‌بخشد تا از سکس لذت بیشتری ببرد. مرد با خودداری از خیال‌پردازی درباره‌ زنان دیگر، می‌آموزد انرژی جنسی را کنترل کند و به این طریق می‌آموزد فرایند رهایی از تنش را کند کرده و برای همسرش بیشتر دوام آورد. مطمئناً افکار و تجسم‌ها از ذهنش می‌گذرند، ولی مادامی که با آگاهی به وجود همسرش رجوع می‌کند،‌ شهوت و کنترلش رو به رشد می‌گذارند. اگر چه مردانی هستند که با داشتن کنترل خوب شهوتشان کم است، بسیاری از مردان شهوت و هیجان زیادی دارند، ولی کنترلشان چندان نیست. اینان سکس را که شروع می‌کنند، چیزی نمی‌گذرد که به پایان می‌رسد. هرچند رهایی از تنش جنسی را تجربه می‌کنند، ولی نه به آن خوبی که می‌تواند باشد. استفاده از مهارت‌های سکس دو قطبی به مرد کمک می‌کند کنترل بیشتری کسب کند. به هر حال، در اثر سال‌ها به سر بردن در تعهد تک‌همسرانه پرشور و حرارت مرد به طور خود کار کنترل بیشتری روی شهوتش پیدا می‌کند. ادامه دارد... فتحی زاده: فکر می‌کنم روی این قسمت از صحبت‌های دکتر باید تأمل زیادی کرد. متأسفانه امروز ما ضمن سقوط ارزش‌ها با فقر هویت روبه رو شده‌ایم. در رفتار ما نجابت،‌ دیسیپلین و کدگذاری‌های ارزشی وجود ندارد و در حالی که به سنت‌های بومی پشت کرده‌ایم، به سمت نوعی شلختگی و بی‌ضابگی حس و حال سرنگون شده‌ایم. دکتر با چه بیان زیبایی می‌گوید: هر بار که مرد در برابر وسوسه‌ بر تعهد تک‌همسرانه‌اش پای می‌فشرد، در واقع، همسرش را ایمنی می‌بخشد تا از سکس لذت بیشتری ببرد. و این یعنی داشتن پرستیژ و دیسیپلین در زندگی جنسی! خوب، نگاهی که به دور و بر بیاندازیم: در اطرافمان، جای تعهد و دیسیپلین، هیچی‌گری را به وضوح می‌بینیم. نسل جوان ایرانی نه در حوزه جنسیت که در حوزه حضور اجتماعی و حتی در بستر زندگی خصوصی خود اصالت‌زدایی کرده و جایش تریاک دم‌غنیمی و باری به هر جهتی را به کام کشیده است. اما،‌ شکوه زندگی در نبود اصالت، تصور ناشدنی است. ما برای زندگی توام با خوشبختی نیاز به شخصیت و استحکام هویت داریم. این‌ها معیارهایی است که باید بازبیاموزیم. دختر جوانی که خود را به هر دستی می‌سپارد، هرگز فاصله شهوت تا عشق را طی نخواهد کرد؛ و اگر گرفتار حس علاقه‌ای نیز شود، قادر به دست‌یابی به آن نخواهد بود، زیرا خود را برای آن مهیا و لایق نساخته است. چگونه مرد را می‌توان یاری کرد تا بیشتر دوام آورد؟ دکتر جان گری همان گونه که مرد زن را برای رها شدن و لذت بردن یاری می‌کند، اعتماد زن و توانایی او در پذیرفتن تماس و عشق شوهر می‌تواند به مرد کمک کند تا کنترل خود را حفظ کند. وقتی زن به خوبی شوهر را بپذیرد و تسلیم او شود، مرد در حالی که شهوتش رو به افزایش است، به خاطر تمنای زن کنترل خود را حفظ می‌کند. وقتی زن بیاساید، دریافت کند و از تماس عاشقانه شوهرش لذت ببرد، مرد می‌تواند بیشتر دوام آورد. تا زمانی که زن کاملاً دریافت کننده است،‌ مرد نیز عطا کننده خواهد بود. اما، اگر زن سعی کند کنترل را در دست گیرد و مرد را تحریک کند، ‌نادانسته او را از کنترل خارج کرده و یا از انگیزش می‌اندازد. در شرایطی که مرد توجه را به نثار کردن و برانگیختن زن معطوف کرده، زن با تلاش برای تحریک مرد، انرژی او را که به سویش جریان دارد، مسدود کرده و باعث می‌شود شوهر پیش از موقع به ارگاسم برسد. وقتی واکنش‌های زن پاسخی به مرد باشد و نه تلاشی برای برانگیختن او، مرد می‌تواند با موفقیت شهوتش را کنترل کند؛ ولی چنانچه واکنش‌های زن پاسخ واقعی به تماس ماهرانه مرد نباشد، مرد رشد شهوت را احساس نخواهد کرد و شاید ناگهان کنترل را از دست دهد یا شدیداً به هیجان آید و یا حتی از انگیزش بیافتد. در هر صورت، هیچ کدام درک نمی‌کنند چه اتفاقی دارد می‌افتد. بله، اگر زن به این شکل در اثر تماس مرد به هیجان آید، می‌تواند مرد را از انگیزش بیاندازد. وقتی واکنش‌های زن پاسخی به مرد باشد و نه تلاشی برای برانگیختن او، مرد می‌تواند با موفقیت شهوتش را کنترل کند.

متعادل کردن لذت خود با زن

دکتر جان گری

اگر مرد قبل از زن به آستانه ارگاسم برسد، می‌تواند به آسانی کنترل خود را با کاهش دادن هیجان خود و افزایش دادن هیجان زن بازیابد. او با متمرکز کردن توجه روی همسرش و مانع شدن از این که توجه زن به لذت بخشیدن بیشتر به او معطوف شود، می‌تواند شروع به افزایش لذت جفت خود نماید. همچنان که زن بیش از او شروع به دریافت لذت می‌کند، کنترل مرد باز می‌گردد.

آهسته انجام دادن

مرد ممکن است فکر کند مرد واقعی کسی است که در هنگام مقاربت ریتم ثابتی دارد؛ ولی حقیقت درست عکس این است. زن دوست دارد کنترل مرد را متزلزل کند. این کار باعث تحریک خودش می‌شود. وقتی مرد لحظه‌ای مکث می‌کند، زن حس می‌کند در تحریک او موفق بوده و مرد ملاحظه او را می‌کند- شیطنت کوچکی است که زن را به وجد می‌آورد. وقتی مرد حرکاتش را آهسته می‌کند تا انرژی و لذت خود را با انرژی و لذت همسرش همگام سازد، می‌رساند که مهارت و کنترل زیادی دارد. این امر لذت زن را بسیار افزایش می‌دهد.

زن دوست دارد کنترل مرد را متزلزل کند. این کار باعث تحریک خودش می‌شود.

بدون درک احساس زن، مرد از این که ریتم خود را نمی‌تواند حفظ کند، احساس عدم کفایت می‌کند. ولی زن به راستی خوشحال می‌شود وقتی می‌بیند مرد آن قدر کنترل روی خود دارد که می‌تواند برای او حرکاتش را آهسته کند.

اگر مرد طوری تحریک شود که نتواند مقاربت را بدون ارگاسم ادامه دهد، باید صرفاً حرکاتش را آهسته کند و یا به مدت چند دقیقه برای آرام شدن دراز بکشد و یا به آهستگی از مقاربت دست بردارد و فقط به برانگیختن زن ادامه دهد.

هرگاه او شروع به از دست دادن کنترل خود کند، عموماً نشانه آن است که دریافت و پذیرندگی زن ناقص است. زن در این حالت گاه به آماده بودن تظاهر کرده و حرکات شهوانی‌اش را شدت می‌بخشد تا شوهر را خشنود کند و یا به او برسد؛ اما،‌ در این نقطه مرد تمایل به رها کردن کنترل خود یافته و زودتر از موقع ارضا می‌شود. وقتی هم چنین چیزی رخ دهد، هیچ کدامشان احساس خوبی نمی‌کنند.

اشتباهات رخ می‌دهند. کاری هم نمی‌شود کرد. طبیعت زندگی نقص‌پذیری است. بنابراین، مطمئناً سکس نمی‌تواند در هر بار بی‌عیب و نقص باشد. در مواقعی که مرد قبل از زن به اوج لذت می‌رسد، به جای احساس بد داشتن، باید به خود خاطر نشان کند دفعه بعد به همسرش قبل از خود ارگاسم خواهد داد. او می‌تواند با محبت و از سر صفا جمله‌ای چون این جملات به همسرش بگوید:

یکی به تو بدهکارم عزیزم!

امروز غیرقابل مقاومت بودی، ولی دفعه بعد جبران می‌کنم.

عزیزم، دوستت دارم. قول می‌دهم دفعه بعد تماماً از آن تو باشم.

بعد از گفتن چنین عبارت پوزش‌خواهانه‌ای، بهترین کار این است که دیگر در مورد آن صحبتی نشود. طوری رفتار کنید که گویا همه‌چیز خوب و رو به راه بوده است. اگر مرد ناامید و یا پکر به نظر برسد، بهترین کار زن این است که همه‌چیز را خوب نشان دهد و مدتی مرد را تنها بگذارد. در صورتی هم که زن فوراً ارگاسم بخواهد،‌ می‌تواند با کمی کمک مرد خود را به اوج لذت جنسی برساند.

وقتی مرد نعوظ نمی‌کند

مرد همان طور که ممکن است کنترلش را از دست دهد، این امکان نیز وجود دارد که نعوظ نکند. راه حل در هر دو مورد پیرو یک قاعده کلی است:‌ مرد باید توجه را بیشتر روی لذت زن متمرکز کند. همچنان که لذت زن افزایش می‌یابد و کنترل خود را از دست می‌دهد، مرد کنترل خود را باز می‌یابد. زوج‌ها عموماً این اشتباه را می‌کنند که توجه را روی مرد متمرکز می‌کنند؛ طوری که گویا مشکلی دارد. اما، هرچه بیشتر تلاش شود مرد نعوظ کند، کار مشکل‌تر می‌شود.

وقتی مرد در حفظ کنترل خود مشکل دارد یا نعوظ نمی‌کند، باید توجه را بیشتر روی لذت زن متمرکز ساخت.

گاهی مشاوره می‌تواند یاری بخش باشد، ولی بهترین راه این است که ابتدا فقدان توانایی مرد را نادیده گرفت و توجه خود را روی سیراب کردن زن متمرکز کرد. برای هر دو، بهتر است تا مدتی روی ارضا و کامیابی زن کار کنند و نعوظ نکردن مرد را نادیده بگیرند.

آنان حتی بدون نعوظ مرد، می‌توانند لذت زیادی را از نظر جنسی ببرند. مرد می‌تواند به شایستگی روی فوت و فن‌هایی کار کند که ماهرانه برای برانگیختن زن قابل استفاده‌اند. در چنین صورتی، به طور خود به خود مرد قادر می‌شود نعوظ کند.

هرچند در سکس نباید مکانیکی رفتار کرد، ولی همچنین مهم است که اصول اولیه رفتار جنسی را به صورت بسیار ملموسی دانست. در فصل بعد، به بررسی تفاوت‌های زنان و مردان از نظر آناتومی جنسی می‌پردازیم و نگاهی به روش‌های مختلف برانگیختن موفقیت‌آمیز می‌اندازیم.

 

این مطلب در تاریخ 2010-05-16 15:35:40منتشر شده است

اشتراک گذاری مطلب
فیسبوک توییتر تلگرام
امتیاز:5
دسته بندی
مسائل جنسی و روابط زناشویی
تعداد بازدید
35024

نظر شما در مورد مطلب مریخی ها و ونوسی ها در اتاق خواب 2 چیستبازی شهر عشق
کانال تنظیم خانواده


بخش مشاوره و پرسش و پاسخ


شناسه کاربری 

رمز عبور             


   عضویت در سایت

دسته بندی مطالب


خدمات عمومی


 

در مورد ایدز بیشتر بدانیم

معرفی و دانلود کتاب

مطالب سایت جهت موبایل

بررسی وضعیت تناسب اندام

تخمین زمان زایمان
وظیفه زن‌ ‌شوهرها برای پیشرفت خانواده‌ها
وظیفه زن‌ ‌شوهرها برای پیشرفت خانواده‌ها

چطور از آسیب های طلاق کم کنیم
چطور از آسیب های طلاق کم کنیم

اهمیت گفتگو های جنسی برای ازدواج
اهمیت گفتگو های جنسی برای ازدواج

ازدواج با دختر بزرگتر
ازدواج با دختر بزرگتر

عوارض رابطه جنسی زیاد در مردان
عوارض رابطه جنسی زیاد در مردان

رژیم غذایی برای تقویت میل جنسی
رژیم غذایی برای تقویت میل جنسی

ضریب هوشی  IQ ایرانان چقدر است
ضریب هوشی IQ ایرانان چقدر است

افزایش اختلاف سنی معکوس در ازدواج
افزایش اختلاف سنی معکوس در ازدواج


کانال سایت تنظیم خانواده در تلگرام

تست آنلاین ابتلا به کرونا

بازی شهر عشق دکتر تاج بخش

 افراد آنلاین :

25814

بازدید امروز:

23992

بازدید دیروز:

245317786

آمار کل:

مشاوره ازدواج و مشاوره زناشویی تنظیم خانواده ،کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

دنبال کردن تنظیم خانواده صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانوادهگروه تنظیم خانواده در تلگرام