تفاوت صیغه موقت با روسپیگری

تفاوت صیغه با روسپیگری

تفاوت صیغه موقت با روسپی گری،تفاوت ازدواج موقت با روسپی گری،ما معتقديم ازدواج موقت يكي از منطقي ترين و مترقي ترين دستورات اسلام است كه اگر با اندك تعقل و انصاف و آزاد انديشي بدان نگريسته شود، همخواني دستورات اسلام با واقعيت ها و نيازهاي بشر و ضرورت هاي گوناگون زندگي آشكار مي شود و به علاوه فاصله بسيار عميقي بين اين حكم مترقي و بين رفتارهاي انحرافي مانند زنا و فحشا وجود دارد؛ هر چند در واقع ازدواج موقت به عنوان راهكاري براي مواقع غير عادي و ضروري قرار داده شده، هم ‌چنان كه طلاق حرام نشده و راهكاري براي مواقع خاص و اجتناب ناپذير قرار داده شده است. به همين خاطر در روايات، جز در برخورداهاي سياسي و به جهت مقابله با برخي بدعت ها (1) ازدواج موقت تشويق نشده، بلكه به نوعي از اقدام بي مورد آن نهي شده است. (2) در هر حال نگاه كلي اسلام در اين خصوص نگاهي خاص و در مقام اضطرار و ضرورت هاي خاص است. اما فرق اين راهكار با روسپي گري و زنا چيست و آيا ماهيت صيغه و ازدواج موقت مشابه ماهيت اين رفتار شنيع با پيامدهاي شناخته شده منفي آن نيست؟ برخي گمان مي كنند كه در ازدواج موقت همانند زنا و فحشا نوعي استثمار جنسي رخ مي دهد و اين دو مساله، دو روي يك سكه اند، اما بايد گفت اين ادعا به هيچ وجه صحيح نيست، زيرا: اولا: در ماهيت ازدواج موقت در اسلام هيچ گاه ارتباط جنسي كوتاه و صرف لحاظ نشده، بلكه ازدواج موقت راهكاري است براي بسياري ازافراد كه زمينه و تمكن و بستر تشكيل زندگي كامل و همه جانبه را به دلايل گوناگون ندارند، اما در عين حال نيازهاي طبيعي و غريزي و روحي شان با ازدواج درجه دو و با تعهدات كم تر قابل حل است. در نتيجه كم نيستند

 

افرادي كه ازدواج موقتي طولاني مدت و محترمانه و با همه ابعاد روابط زوجين حتي با تشكيل خانواده دارند و از آن هم راضي هستند. دوم: ازدواج موقت نتايج و ثمرات متفاوتي دارد. تنها راهكاري براي بهره مندي جنسي نيست، بلكه در بسياري از موارد اين راهكار تنها راه حل بر طرف نمودن مشكلاتي از قبيل محرميت ها است؛ در واقع در موارد بسياري مانند فرزند خواندگي ها و پرستاري از افراد پير و سالمند و يا ايجاد محرميت هاي مصلحتي، ازدواج موقت، به دليل پايين بودن حجم تعهدات و آساني انجام و بي نيازي به طلاق، تنها راه كار حل مشكل است. سوم: در مقوله ازدواج موقت سخن از انتخاب كاري ناشايست در برابر رفتار صحيح و مطلوب نيست، يعني انتخاب گزينه ازدواج موقت به معناي رها كردن گزينه صحيح و منطقي به حساب نمي آيد، بلكه در موقعيت لزوم انتخاب گزينه اي بين فحشا و روابط بي حد و حصر و يا روابط محدود و ضابطه مند است كه اسلام گزينه دوم را برگزيده است. چه ما قبول كنيم و چه نكنيم غريزه جنسي يكي از نيرومندترين غرائز انساني است، تا آن جا كه پاره‏اي از روانكاوان آن را تنها غريزه اصيل انسان مي‏دانند. تمام غرائز ديگر را به آن باز مي‏گردانند. از سوي ديگر اين يك قانون كلي است كه اگر به غرايز طبيعي انسان به صورت صحيحي پاسخ داده نشود، براي اشباع آن متوجه طريق انحرافي خواهد شد، زيرا غرايز طبيعي را نمي‌توان از بين برد. بر فرض بتوان آن را به طور موقت سركوب كرد، اما اين به هيچ وجه پاسخي مناسب به يك نياز اساسي و نيرومند نيست.

 

سرخوردگي و توقف در مسير تعالي و كمال را به دنبال خواهد داشت؛ بنا بر اين راه صحيح آن است كه غرائز را از طريق معقولي اشباع كرده و از آن‏ها در مسير زندگي بهره‌برداري نمود. بايد بپذيريم كه چه در گذشته و چه در حال به دلايل گوناگون، امكان ازدواج دائم براي بسياري از افراد فراهم نبوده و نيست؛ در بسياري از محيط ها و فرهنگ ها افراد در سنين خاصي قادر به ازدواج دائم نيستند، يا افراد متأهل در مسافرت‏هاي طولاني و يا در مأموريت‏ها و يا به علل ديگري با مشكل عدم ارضاي غريزه جنسي رو به رو مي‏شوند؛ يا افراد متعدد به خصوص بانوان بعد از از دست دادن همسران شان به رغم نياز شديد به همدم و همسر ، توان ورود در اين عرصه را در خود نمي بينند و از برخوردهاي بد جامعه هراس دارند. در واقع زناني كه به هر دليل ازدواج نكرده اند، ولي نياز جنسي و عاطفي دارند، همچنين زناني كه همسر خود را از دست داده اند و امكان يا تمايل ازدواج مجدد و دائم ندارند، همچنين مردان يا جوانان مجردي كه در موقعيت و وضعيت مالي و اجتماعي ازدواج نيستند و يا دسترسي به همسران خود ندارند و يا به هر دليلي نياز جنسي شان با همسر خودشان ارضا نمي شود، ارتباط مستقيم و جدي با مسئله ازدواج مجدد دارند كه به نظر مي رسد ازدواج مجدد تنها اره كار منطقي در برابر اين افراد است. در خصوص مرداني كه نياز جنسي شان با همسرشان برآورده نمي شود. ( كه البته بر اساس سرد مزاجي طبيعي در بانوان اين مردان در همه جاي دنيا كم هم نيستند) با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد، به علاوه اين واقعيت كه به دلايل گوناگون تعادل ميان مرد و زن همواره به هم مي‏خورد و زنان بدون همسر بيش تر از مردان در جامعه مي مانند راهكاري منطقي و مفيد براي مردان نيازمند و زنان داراي همين نيازها بهتر از يك ازدواج ضابطه مند و داراي بار معين حقوقي و البته درجه 2 و كم مسئوليت تر نسبت به ازدواج دائم نيست. اسلام ورود در حوزه هاي انحرافي براي ارضاي نيازهاي جنسي را بسيار خطرناك به حال فرد و جامعه دانسته، آن را خروج از مرز و نوعي عدوان و تعدي قلمداد نموده است؛ تنها راهكارهاي اسلام براي برخورد منطقي با اين حقيقت وجودي، طبيعي ترين و جامع ترين راه كار ممكن يعني ازدواج است كه علاوه بر برخورد منطقي با اين نياز دروني زمينه ارضاي ساير نيازهاي روحي و رواني انسان و رشد و تعالي فردي و اجتماعي او و ايجاد جامعه اي بالنده و پيشرو را نيز فراهم مي نمايد.

 

البته چنان كه ذكر شد در منظر اسلام شروط و قيود خاصي براي اين رابطه خاص در نظر گرفته شده كه خواندن صيغه عقد - كه خود نوعي ضابطه معامله و قرارداد في مابين محسوب مي شود و به غير از بار حقوقي اثر ديگري ندارد - يكي از آن هاست و چنانچه شرايط و مقررات تعيين شده از سوي شرع رعايت گردد، علاوه بر پاسخگويي طبيعي به يكي از غرايز انساني، حقي هم از كسي پايمال نمي‏گردد. همچنين از فساد اخلاقي و رابطه بي حد و حصر و بدون ضابطه مردان و زنان جلوگيري مي‌شود. در مجموع راهكار ازدواج موقت، چه به جهت رفع نياز جنسي يا روحي و عاطفي انجام شود و چه به جهت برطرف نمودن نياز مالي از زن و يا مخلوطي از همه اين امور، در هر حال حتي در بدترين اوضاع از جهت ضابطه مند بودن و قواعد دقيق و جدي كه براي آن و نتايج آن در شريعت لحاظ شده، به مراتب بهتر از فحشا و بي بندوباري در روابط جنسي غربي و يا روسپي گري قانوني در اين كشورها است.

 

تفاوت و شرایط ازدواج موقت با روسپیگری

1- خواندن صيغه عقد، كه به عربي صحيح خوانده مي‏شود. اگر مرد و زن نتوانند صيغه را به عربي صحيح بخوانند، به هر لفظي كه صيغه را بخوانند، صحيح است. لازم نيست وكيل بگيرند، اما بايد لفظي بگويند كه معني «متعت» و «قبلت» را بفهماند، مثلا متعه كردم، قبول كردم.

2- كسي كه صيغه را مي‏خواند، بالغ و عاقل باشد.

3- زن و مرد به ازدواج راضي باشند.

4- زن اگر دختر باكره باشد، بايد از پدر يا جد پدر خود اجازه بگيرد.

5- مدت زناشويي معين شود.

6- تعيين مهريه، زن و مرد به پول يا مال ديگري توافق كنند و در عقد ذكر نمايند.

در اين ميان ذكر سه نكته لازم است:

1- چنانچه در عقد موقت فرزندي متولد شود، داراي حقوق فرزند متولد شده از زن دائمي است.

2- زن مي‏تواند در عقد موقت شرط كند شوهر با او نزديكي نكند و فقط لذت‏هاي ديگر را ببرد.

3- اگر در عقد موقت زن بالغ و غير يائسه باشد و نزديكي انجام گيرد، بايد 45 روز (دو حيض) عده نگه دارد.

اين درحالي است كه در زنا هيچ منع و محدوديتي وجود ندارد و حتي ممكن است زن شوهر دار خود را در اين وادي آلوده بيفكند و براي روابط نامشروع خود نيز هيچ ضابطه و محدوديتي هم قائل نباشد كه اين امر لطمه هاي جبران ناپذير شخصي و خانوادگي و اجتماعي را به دنبال دارد، در حالي كه با دقت در مطالب گذشته و شرايط مقرر براي عقد موقت روشن مي‏شود صيغه ماهيتش با رابطه جنسي از زنان خياباني و مانند آن متفاوت بوده و در واقع يك نوع ازدواج زمان دار و تنها مربوط به زنان مجرد و بدون شوهر است و بعد از هر ازدواج فاصله اي معين بايد لحاظ شود.

اين امر به روشني جلوي رفتار تجارت گونه و تن فروشي مدرن را مي گيرد. ماهيت اين عمل را به ازدواج دائم نزديك مي كند. در عين حال در اين ازدواج هم وضعيت تعهدات طرفين در قابل هم روشن است، هم جلوي سوء استفاده از دختران ناآگاه و بي اطلاع گرفته شده؛ هم براي تبعات احتمالي اين امر مانند تولد فرزند راهكار و ضابطه معين تعريف شده است و هم اقتضائات روحي و جسمي و اجتماعي و شخصيتي بانوان با توجه به وجود عده و ضوابط معين زماني و فردي در اين قانون به خوبي مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالي كه در زنا تقريبا هيچ يك از اين موارد لحاظ نمي شود و وجود انواع مفاسد ذكر شده و مترتب بر زنا دليل حرمت اين عمل و تجويز متعه است. در طول تاريخ خصوصا به جهت تبليغات گسترده و هدفمندي كه دشمنان اسلام براي اشاعه فحشا و منكر در جوامع اسلامي بر عليه اين حكم مترقي اسلام نمودند به تدريج نوعي نگاه افراطي در بين عموم مردم حتي متدينين در مورد مسائل جنسي بوجود آمد و اين افراط تا حدي بود كه ازدواج موقت را نيز با اين بهانه كه بيشتر به هدف جنسي انجام مي شود مورد نفرت قرار داده و منع نمودند، تا جائي كه همانطور كه خودتان اشاره فرموديد افراد معتقد و نيازمند نيز علني نمودن چنين ازدواجي را ندارند.

لذا شما امروزه در جامعه شاهد هستيد كه همانطور كه انجام زنا مورد نفرت واقع مي شود بيش از آن ازدواج موقت نهي مي شود، اما به هر حال همانطور كه تلقي بد مردم صحت و درستي چنين حكمي را از بين نمي برد ، عدم رضايت خانواده دختر به اجراي چنين صيغه اي در مورد دخترشان ضرورت رضايت پدر در مورد صحت عقد ازدواج موقت را از بين نخواهد برد، چون همانطور كه در صدر كلام اشاره شد وجود همين چند جمله با ضوابط و شرايط خاص خود ماهيت آن را تعيين مي كند. روشن است كه نبايد به بهانه وجود ساير شرايط انسان از انجام عقد و خواندن صيغه كه شرط اصليش در مورد دختران باكره اجازه پدر دختر مي باشد شانه خالي كرد. اگر چه حصول اين شرط براي زناني كه قبلا يك بار ازدواج نموده اند و به هر دليل بيوه شده اند نياز نيست. اما مي پذيريم كه جلب رضايت پدر يك دختر براي ازدواج موقت دخترش ولو با كسي كه احتمال بدهد بعدا ازدواج دائمي داشته باشند دشوار است، ولي با توجه به اين كه براي دختران جوان تن دادن به ازدواج موقت بدون اطلاع پدرشان آسيبهاي فراواني نظير از بين رفتن بسياري از موقعيت هاي ازدواج دائمي مي گردد، مراعات اين شرط در احكام اسلامي ضرورت يافته است.

منبع: porsemanequran.com

 

ازدواج موقت دختر باکره بدون اذن پدر

احکام صیغه موقت

دختر مجردی که باکره نیست برای ازدواج چکار کند

ازکجا بفهمیم فردی قبلا رابطه جنسی داشته

آموزش رابطه جنسی - زوج خوشبخت

 

این مطلب در تاریخ 2014-12-30 10:06:14منتشر شده است

اشتراک گذاری مطلب
فیسبوک توییتر تلگرام
امتیاز:5
دسته بندی
پاسخ به مسائل شرعی
تعداد بازدید
46520

نظر شما در مورد مطلب تفاوت صیغه موقت با روسپیگری چیستبازی شهر عشق
کانال تنظیم خانواده


بخش مشاوره و پرسش و پاسخ


شناسه کاربری 

رمز عبور             


   عضویت در سایت

logo-samandehi

دسته بندی مطالب


خدمات عمومی


 

در مورد ایدز بیشتر بدانیم

معرفی و دانلود کتاب

مطالب سایت جهت موبایل

بررسی وضعیت تناسب اندام

تخمین زمان زایمان
چطور به زنم بگم برام آرایش کنه
چطور به زنم بگم برام آرایش کنه

عامل مهم در حفظ کیفیت زندگی زناشویی
عامل مهم در حفظ کیفیت زندگی زناشویی

مسائل زناشویی در دوران نامزدی
مسائل زناشویی در دوران نامزدی

فریب این پسران را نخورید!
فریب این پسران را نخورید!

آزمايش هايي براي تشخيص ناباروري
آزمايش هايي براي تشخيص ناباروري

نحوه مصرف قرص ال دی-LD
نحوه مصرف قرص ال دی-LD

با اضطراب کرونا چه کنیم
با اضطراب کرونا چه کنیم

چه دخترانی زودتر طلاق میگیرند
چه دخترانی زودتر طلاق میگیرند


کانال سایت تنظیم خانواده در تلگرام

تست آنلاین ابتلا به کرونا

بازی شهر عشق دکتر تاج بخش

 افراد آنلاین :

28739

بازدید امروز:

30427

بازدید دیروز:

239699216

آمار کل:

مشاوره ازدواج و مشاوره زناشویی تنظیم خانواده ،کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

دنبال کردن تنظیم خانواده صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانوادهگروه تنظیم خانواده در تلگرام