برونگرایی و درونگرایی و تاثیر آن در زندگی مشترک

تیپ های شخصیتی از 4 مولفه یا بُعد تشکل شده است. این 4 مولفه: 1- افراد از کجا انرژی میگیرند ( برونگرا «extravert » -  درون گرا « introvert » ). 2- به طور طبیعی به چه نوع اطلاعاتی توجه دارند ( حسی « sensor » - شهودی « intuitive » ). 3- چگونه تصمیم می گیرند ( متفکر « thinker » - احساسی « feeler » ). 4- دوست دارند دنیای خود را چگونه سازمان دهی کنند ( قضاوت گر « judger » - دریافت گر « perceiver » ). اینها 4 بعد تیپ شخصیتی را تشکل میدهند. کلمه ی اختصاصی اینها به شرح زیر می باشد :

برون گرا ( ب ) - درون گرا ( د ) - حسی ( ح ) - شهودی ( ش) - متفکر ( م ) - احساسی ( ا ) - قضاوت گر ( ق ) - دریافت گر ( ر )

*همانطور که مشاهده میکنید حرف اول هر بُعد، اختصاص به همان بُعد است ولی در مورد دریافت گر؛ به دلیل اینکه درونگرا و دریافت گر هر دو اولشان ( د ) است؛ برای دریافت گر کلمه ی دوم را در نظر میگیریم.

اما قبل از شروع مقایسه و بررسی اولین بُعد از چهار بُعد تیپهای شخصیتی یعنی:

برونگرا ( extravert ) و درونگرا ( introvert )

ابتدا بایست نکته ای را در نظر داشته باشید ( مفاهیم برونگرا و درونگرا را بی تردید تا حال چندین بار شنیده اید و ممکن است معنایی را استنباط کنید که منطبق با معنای مورد استفاده در تیپ شناسی نیست. دیدگاه اکثر مردم اینگونه است، درونگراها افرادی گوشه گیر و خجالتی و دارای دوستان کم هستند و در مقابل انها برونگراها  را افرادی معاشرتی، با دوستان زیاد میشناسند. این تعاریف نه بسنده است و نه دقیق؛ بسنده نیست به دلیل اینکه بُعد از تیپ شخصیت چیزهایی به مراتب بیشتر از صرفِ میزان تمایل افراد را به تعامل اجتماعی دارند و دقیق نیست به این دلیل که برخی از برونگراها افرادی گوشه گیر و خجالتی هستند و درونگراها خوش مشرب . در این قسمت نکته ای که باید بدانید این است که افراد مطلقا درونگرا یا برونگرا نیستند، عجالتا سعی کنید تا جایی که میتوانید پس فرض های احتمالی را در درباره ی این مفاهیم کنا بگذارید. )

تعریف مفاهیم را با چند سوال شروع میکنم: ایا دوست دارم در اکثر اوقات در کنار دیگران باشم یا تنها؟ ایا انرژی ای که بدست میاورم با تعامل و معاشرت با دیگران است یا دنیای درون؟ و ایا دوست دارم این انرژی را کجا متمرکز کنم بیرون یا درون ؟

برونگرا «ب» ( extravert ): برونگراها « دیگری محور » هستند. یعنی این افراد انرژی را از معاشرت و تعامل با دیگران بدست میاورد و این انرژی را روی آنها ( دیگران ) متمرکز میکنند.

برونگرایی رفتاریست که با دیدگاه عینی و خارجی مشخص شده و با فعالیت عملی بالاتری همراه است. افراد برونگرا از امادگی کمتری برای تسلط بر نفس خویش برخوردارند. معمولا نسبت به افراد درونگرا اعتماد بنفس بالاتری دارند و بودن در جمع دوستان و فعالیت های گروهی را به تنهایی و فعالیت های ذهنی و انفرادی ترجیح میدهند.

درونگرا «د» ( introvert ): درونگراها بر خلاف برونگراها « خود محور » هستند. منظور این نیست که افرادی خودخواه هستند بلکه درون گراها بیشتر ترجیح میدهند خود اتکا و خودکفا باشند. درونگراها انرژی را از درونشان بدست میاورد و همانجا متمرکز میکنند.

دراین حال درونگرایی رفتاریست که با دیدگاه درونی ذهنی همراه است. فرد درون گرا امادگی بیشتری برای خودداری و تسلط بر نفس خود نشان می دهند.

این افراد کمتر به حضور درجمع دارند و اکثرا اوقات خود را با مطالعه و فعالیت های ذهنی و انفرادی که علاقمند اند، می گذارنند.

- برونگراها بر خلاف درونگراها دوستان و معاشران زیادی دارند و دلیل انهم این است که انرژی را از دیگران کسب میکنند و به شکل طبیعی جوینده و خواهان دیگران اند.

- برونگراها دوست دارند توجه خودشان را به ماجراهای پیرامون خود معطوف کنند در نتیجه براحتی حواسشان پرت میشود (در ادامه، مثال 1). ولی برعکس انها درونگراها دوست دارند انرژی یی را که بدست می اورند روی کاری که می پسندند بگذارند و خود را غرق کاری که دوست دارند میکنند. استقلال ذاتی درونگراها باعث میشود کارها را در تنهایی و انزوا انجام دهند و البته با تفحص ِ دقیق تر در مسائل و این تمرکز و تفحص دقیق و ثبات داشتن ممکن است انها را از رویداد هایی که در پیرامونشان میگذرد کاملا غافل کند ( مثال 2 ).

مثال 1:  یک مثال ساده، مریم یک دانشجوی رشته ی علوم انسانی ست که ترجیح میدهد در کتابخانه ی دانشگاه مطالعه کند، وقتی خانواده ی او متوجه شدند دخترشان این همه مدت در یک مکان است متعجب شدند در حالی که مریم انگیزه خودش را بیان کرد بعد از ان دیگر خانواده تعجب نکردند. او تمام کارهایش را در کتابخانه انجام می داد، اما انتخاب کتابخانه به این دلیل بود که کنار دوستان و همکلاسی هایش باشد و مجبور نباشد در تنهایی کار کند. مریم در کتابخانه دوستان زیادی را می دید و او متوجه شد با دیگران بودن راحت تر است تا تنهایی.

مثال 2:  و یک مثال ساده در مورد درونگرایی، علی یک درونگرای به تمام معناست و هیچ کاری را بیشتر از ور رفتن با کامپیوتر دوست ندارد. علی یک شب طبق معمول پشت کامپیوتر نشست تا از برنامه خاص سر در اورد. زمانی که او از پشت کامپیوتر بلند شد باکمال تعجب فمهید ساعت 7 صبح شده است او چنان غرق شده بود که زمان طولانی را پشت کامپیوتر یک سره نشسته بود.

حال متوجه شده اید کدوم طرفی هستید؟ برونگرا ( ب ) – درونگرا ( د ) ؟ (هر ادمی در واقع به صورت مادرزاد به یکی از دو طرف تمایل بیشتری دارد، گو اینکه این گرایش در بعضی ها قوی و مشهود است و در برخی دیگر ضعیف و نه چندان قابل تشخیص. )

برای تشخیص زود است نه؟ اگر هنوز متوجه یا مطمئن به آن صورت نشده اید، در ادامه بدون تردید اولین بُعد تیپ شخصیتی خودتان را میتوانید مشخص کنید، عجله ای نداشته باشید.

تا اینجا بسیار خوب پیشرفتیم، حال میخواهم دو سوال دیگر مطرح کنم که میتواند شمارا در تشخیص اولین بُعد تیپ شخصیتی کمک کند.

اولین سوال: بیشتر با دیگران بودن را ترجیح میدهم یا تنهایی را؟

سوال دوم: آیا دوست دارم روی چند پروژه همزمان کارکنم یا خیر؟ توجه خود را روی یک پروژه متمرکز کنم؟

وسعت، عطیه ی برون گرایی ست به این دلیل که اکثر برونگراها ذاتا ترجیح میدهند درباره ی همه چیز بدانند ولی در مقابل، عطیه ی درون گرایی " عمق " است چون درونگراها بیشتر روی یک موضوع به صورت عمیق فکر میکنند!

بسیار عالی، حال جدولی تببین کردم برای مقایسه برخی از رفتارهای برونگرایی و درونگرایی. این جدول هم برای شناخت تیپ شخصیت خودمان مفید می باشد و هم برای شناسایی دیگران.

درونگرایی

برونگرایی

رفتار آرام و حساب شده ای دارند

رفتار گرم و پر حرارتی را دارند

کمتر حرف میزنند و تودار هستند

پرحرف و بیشتر حرف میزنند

معمولا کم تحرک هستند

معمولا تحرک بیشتر دارند

تنهایی را بیشتر ترجیح میدهند

دوست دارند کنار دیگران باشند

می توانند توجه خودشان را روی کار مورد علاقه شان متمرکز کنند

با عوامل و محرک های بیرونی به راحتی حواسشان پرت میشود

اول فکر میکنند، بعد حرف میزنند

با صدای بلند فکر میکنند

شمرده تر و معمولا ارام حرف میزنند

سریعتر و معمولا بلند تر حرف میزنند

هر بار فقط روی یک پروژه کار میکنند

بسرعت موضوع را عوض میکنند

از قرار گرفتن در کانون توجه پرهیز میکنند

اغلب وسط صحنه را اشغال میکنند

محتاطتر و مرددتر هستند

اول عمل میکنند و بعد درباره ان می اندیشند

گفتگو هارا بدون مقدمه آغاز میکنند

توی حرف می دوند و جملات دیگران را تمام میکنند

...

...

تا اینجا که خواندید می بایست متوجه شده باشید یک آدم برونگرا با یک درونگرا دنیای متفاوتی دارد. اما آیا تا الان به این فکر کرده اید اگر فردی رفتارهای شخصیتی کسی را تشخیص ندهند نمیتواند انطور باید و شاید ارتباط برقرار کند؟ و ایا فکر کرده اید کسی که میخواهد ازدواج کند اگر رفتار های شخصیتی را جز معیار های انتخاب همسر قرار ندهد چه پیش می آید؟ در ادامه یک نگاه بسیار جزیی در مورد اهمیت تیپ یکسان در زندگی کرده ایم.

اهمیت تیپ یکسان در زندگی مشترک

اینکه در انتخاب همسر باید همتایی وجود داشته باشد بحثی ست مهم منتها قرار نیست در این مورد صبحت کنیم تنها در یک مورد یعنی ( هماهنگی روحی و روانی ) قرار است مطالبی بیاموزید. یکی از موارد شرط همتایی ( هماهنگی روحی و روانی ) است؛ و یا به عبارت دقیقتر ( همگونی شخصیتی ). از نظر علمی در روانشناسی شخصیت، طبقه بندی های متعددی نسبت به شخصیت افراد صورت گرفته که یکی از معروف ترین انها، تقسیم بندی ( برون گرایی ) و  ( درون گرایی )است. البته این یک بحث علمی دارد که در جای خود بایست با استفاده از نظرات متخصصین فن مطرح شود، ولی انچه اجمالا میتوان گفت این است که: چون ( درونگرایی ) و ( برونگرایی ) یک امر نسبی است و در حقیقت یک ( طیفی ) است که میتوان از شماره 1 ( درونگرای محض ) تا 100 ( برونگرای محض) شماره بندی کرد. و از طرف دیگر، مطابق معیار های ارزشی اسلام، برونگرایی صِرف ( از خود بیخود شدن ) یا درونگرایی صِرف ( رهبانیت و گوشه گیری ) نامطلوب است؛ پس باید بگوییم: برای یک زندگی مطلوب اسلامی، نمیتوان گفت افراد درونگرا با تیپ خود و بالعکس برونگرا با هم گروه خود ازدواج کنند؛ بلکه باید تعادل ایجاد شود. لیکن در عین حال، برای جلوگیری از درگیری ها و عدم تفاهم اینده باید فاصله ی زیادی نباشد، یعنی مثلا تا بیش از 20 یا 30 شماره فاصله نباشد ( که طبیعیست ). فرضا کسی که شماره اش 20 است با کسی که 80 یا 60 شماره اختلاف داشته باشد، زندگی آرامی نخواهند داشت. مقالات متعددی در مورد مسائل قبل از ازدواج در بسیاری از پایگاه های اینترنتی درج شده ولی تعداد کمی به مسئله برونگرایی و درونگرایی و به طور کلی تیپهای شخصیتی افراد و تاثیرش روی زندگی زناشوئی تمرکز داشته اند. بشخصه معتقدم اگر رفتارهای شخصیتی را هم جز معیارهای اولیه انتخاب همسر قرار بدهیم بدون شک بسیاری از مشکلات رفتاری و مشکلات مشابه به خودی خود از بین می رود و زندگی به مراتب زیباتر و اسوده تری انتظار میکشیم.

اگرچه داشتن تشابه فرهنگی، اعتقادی، مذهبی از معیارهای لازم انتخاب همسر تبیین شده است، اما وجود این عوامل برای بنیان و ادامه یک زندگی لذت بخش و موفق کافی نیست. همانگونه که اعلام کردیم، در فرایند انتخاب همسر معیارهای مهم دیگری نیز وجود دارد یکی از این معیارها که حتما باید به آن توجه بیشتری شود، خصوصیات شخصی افراد است ( همگونی شخصیتی ). از انجایی که بخش بزرگی از رفتارها ظهور و بروز طبیعی ِ شخصیت مادرزادی افراد است، برخی رفتارها نیز اکتسابی هستند که میتوان از والدین، خواهر و برادر، معلم، شخصیت معروف وغیره باشد. ولی تغییر دادن ان به راحتی میسر نیست، مد نظر قرار دادن اینها در زمان انتخاب همسر ضروریست. یکی از ویژگی های شخصیتی موثر بر موفقیت و تداوم زندگی زناشوئی میزان درونگرایی و برونگرایی زوجین است.

از انجا که انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشوئی هم نطقه عطفی در شد و هم پیشرفتی شخصیتی تلقی میشود و از انجا که بی شک یکی از مهمترین تصمیماتی ست که طی زندگی میگیرد، اهمیت این مسئله ایجاب می کند که هنگام همسر گزینی علاوه بر عوامل عینی مثل طبقه اجتماعی، سن، قیافه، تحصیلات و نحوه لباس پوشیدن  به عنصر های زیر بنایی از جمله ویژگی های شخصیتی نیز توجه شود. و جالب است بدانید از میان کسانی که قرون گذشته به رابطه تیپ بدنی و تیپ شخصیتی توجه داشتند میتوان از: بقراط ؛ افلاطون و امپدوکلس نام برد.

مجدد عرض میکنم توجه داشته باشید تفاوت زیاد زوجین در این ویژگی ( ب – د ) قطعا موجب بروز مشکلاتی میشود. تصور کنید در یک خانواده زن درونگرای به تمام عیار است و ترجیح میدهد تعطیلات اخر هفته را با مطالعه کردن و انجام کاری که به آن علاقه دارد، بگذارند. ولی مقابل آن همسرش فردیست برونگرا که برای کسب انرژی به تعامل و معاشرت با دیگران نیازمند است. حال تصور میکنید همسرش اخر هفته را دوست دارد چگونه بگذارند؟

دوست دارد با دیگران یا در کنار خانواده اش باشد و اخر هفته خودش را اینگونه بگذارند. و این اختلاف بین زن و مرد موجب مشکلات در زندگی میشود.

برای اینکه مرد بتواند تصمیم درستی را اتخاذ کند، باید بداند که میزان درونگرایی همسرش و برونگرایی خودش در چه حدیست، برای این منظور میتواند با کمک مشاورین و تست های روانشناسی که میزان برونگرایی و درونگرایی افراد را میسنجند استفاده کنید.

حال اگر زوجی قبل از ازدواج تفاوت هایی که در این زمینه با یکدیگر دارند پذیرفته و در مورد مشکلات احتمالی ناشی از این تفاوت ها و راه حل این مشکلات با هم تبادل نظر کنند، عدم تشابه در این مورد نمی تواند سبب عدم موفقیت زندگی انها شود.

موفق باشید.

مؤلف: دانیال توحیدی نسب / ویژه انتشار در پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده

منابع :

کتاب: شناخت و درمان اختلافات زناشوئی ــ از برنشتاين، فيليپ. اچ ، برنشتاين. مارتين. تي ترجمه: سیدحسن پور عابدی

کتاب: روانشناسی شخصیت ــ از راس. آلن اّ

ترجمه: سیاوش جمال فر

کتاب: هنر شناخت مردم ــ از پُل دی. تیگر و باربارا بارون – تیگر

ترجمه: محمد گذر آبادی

کتاب: جوانان و انتخاب همسر ــ از علی اکبر مظاهری

مقاله ای از ــ  زهره قربانی دانشجوی دکترای روانشناسی

مقاله ای از ــ دکتر عصمت دانش

 

این مطلب در تاریخ 2013-05-28 07:26:44منتشر شده است

اشتراک گذاری مطلب
فیسبوک توییتر تلگرام
امتیاز:5
دسته بندی
اخبار و مطالب علمی و اجتماعی
تعداد بازدید
23852

نظر شما در مورد مطلب برونگرایی و درونگرایی و تاثیر آن در زندگی مشترک چیستبازی شهر عشق
کانال تنظیم خانواده


بخش مشاوره و پرسش و پاسخ


شناسه کاربری 

رمز عبور             


   عضویت در سایت

دسته بندی مطالب


خدمات عمومی


 

در مورد ایدز بیشتر بدانیم

معرفی و دانلود کتاب

مطالب سایت جهت موبایل

بررسی وضعیت تناسب اندام

تخمین زمان زایمان
علت ادامه دادن رابطه عاطفی بی نتیجه
علت ادامه دادن رابطه عاطفی بی نتیجه

موارد مهم در دوره نامزدی
موارد مهم در دوره نامزدی

انواع خونریزی در زنان
انواع خونریزی در زنان

مشکلات رایج در دوران بارداری
مشکلات رایج در دوران بارداری

تفاوت افسردگی زنان با افسردگی مردان
تفاوت افسردگی زنان با افسردگی مردان

مهریه زن بعد از فوت همسر
مهریه زن بعد از فوت همسر


کانال سایت تنظیم خانواده در تلگرام

بازی شهر عشق کلینیک لیزر شفا

 افراد آنلاین :

2374

بازدید امروز:

19907

بازدید دیروز:

264257542

آمار کل:

مشاوره ازدواج و مشاوره زناشویی تنظیم خانواده ،کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

دنبال کردن تنظیم خانواده صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانوادهگروه تنظیم خانواده در تلگرام