تفاوت ها و ويژگی های مردان و زنان

یکی از شگفتی های آفرینش ، وجود تفاوت ها ، بین زنان و مردان است. بیولوژیست ها و پژوهش گران ، پس از بررسی و تحقیق های متعدد ، به این نتیجه دست یافته اند که رفتارهای ذهنی و فکری زنان و مردان در پاره ای از صفت های اصلی به صورت ذاتی ، با هم فرق داشته و تحت تاثیر جنسیت، به گونه ای متفاوت از یکدیگر ، عمل می کنند. بخشی از تفاوت های مردان و زنان را به صورت زیر می توان عنوان نمود.

ویژگی 1 :

- زنان تشریفاتی هستند .

- مردان کمتر تشریفاتی هستند .

ویژگی 2 :

- زنان ، رابطه گرا بوده و تمایل به تماشا و نظر دارند و استعداد بیش تری برای بینش و شهود از خودشان نشان می دهند .

- مردان هدف گرا بوده و به عمل و آزمایش، بیش تر تمایل نشان داده و استعداد بیش تری برای ارائه ی دلیل و منطق دارند .

ویژگی 3 :

- زنان نفوذ همسران خود را راحت تر می پزیرند .

- مردان در مقابل نفوذ زنان از خود مقاومت نشان می دهند .

ویژگی 4 :

- ترس زنان بیش تر است تا خشم شان

- مردان بیش تر از اینکه بترسند ، خشمگین می شوند .

ویژگی 5 :

- زنان تحمل بیش تری در برابر رنج بدنی نشان می دهند تا رنج روحی .

- مردان در برابر رنج روحی ، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند .

ویژگی 6 :

- زنان سعی دارند فرزندانشان ، همواره راضی و راحت باشند .

- مردان ، فرزندانشان را برای استقلال ، مقابله با خطر و سختی ها آماده می سازند .

ویژگی 7 :

- مادر ، همه ی فرزندان خود را بطور تقریبی یکسان دوست دارد ؛ مهر و محبت او مشروط به اطاعت و بروز استعداد نیست.

- پدران ، فرزندانی را که از آنان حرف شنویی داشته و در امر تحصیل ، اجتماعی و حرفه شان موفق تر باشند ، بیشتر دوست دارند .

ویژگی 8 :

- زنان در انتخاب همسر ، مسائل بسیاری از جمله : وضع مالی ، آینده ، موقعیت اجتماعی ، شغلی و ... را در نظر می گیرند .

- مردان سریع تر و راحت تر از زنان ، در صدد ازدواج با همسر مورد علاقه شان بر می آیند .

ویژگی 9 :

- در چهره ی زنان ، هنگام گفتگو حالت های ترس ، خشم ، تعجب ، آرامش ، اضطراب و لذت به خوبی قابل رویت است .

- مردان گوش دادن ، خونسرد بوده و چهره شان دچار تغییرهای زیادی نمی شوند .

ویژگی 10 :

- زنان هنگامی که اندیشه های غم انگیز و ناراحت کننده ای دارند ، واکنش های هیجانی تر و احساس تری را نسبت به مردان از خود بروز می دهند .

- مردان در برخورد با افکار غم انگیز و رویدادهای ناراحت کننده ، احساس های خود را بروز نداده یا کمتر بروز می دهند .

ویژگی 11 :

- زنان در هنگام گفتگو ، جر و بحث و بگو مگو های مختلف ، مسائل منطقی را با عواطف و احساس های خود در هم می آمیزند و از رفتارهای کلامی خود ، بیشتر و قوی تر استفاده می کنند .

- مردان در هنگام گفت و شنود ، جر و بحث و بگو مگو ها ، بدون اینکه عواطف و احساس های خود را بروز دهند ، می توانند خویشتن دار باشند و مستقل از احساس های خود حرف می زنند .

ویژگی 12 :

- در صحنه زندگی اجتماعی ، زنان بیشتر تساوی طلب هستند و هم دردی ، هم دلی و ملاطفت بیشتری از خود بروز می دهند .

- در صحنه ی زندگی اجتماعی ، مردان برتری طلب و مبارزه جو بوده و برای برتری خود ، بیشتر تلاش می کنند . مردان بیشتر از زنان ، پرخاشگر و تهاجمی هستند و رفتارهای خطرناک و غیر اخلاقی بیشتری از خود نشان می دهند .

ویژگی 13 :

- احساس موفقیت در زنان ، زمانی حاصل می شود که مورد تایید و تصدیق قرار بگیرند .

- مردان زمانی خود را موفق و با ارزش می دانند که به هدف هایشان برسند و اعتماد به نفس آنان زمانی بالاست که در انجام کارها موفق عمل کرده و خود را ثابت کرده باشند .

ویژگی 14 :

- در جریان زندگی ، زنان بیشتر به گذشته توجه می کنند و گوشه چشمی نیز به آینده دارند .

- مردان بیشتر به آینده توجه نشان می دهند و به راحتی می توانند گذشته را فراموش کنند .

ویژگی 15 :

- مسائل مالی و ثروت از نظر زنان ، ایستا و غیر دینامیک هستند . زنان با محافظه کاری در حفظ و نگهداری آن می کوشند و به طور کلی ، بیشتر به نگه داری چیزهای موجود ، دل بستگی دارند و نسب به مردان کمتر ریسک می کنند .

- مسائل مالی و ثروت از نظر مردان ، دینامیک و غیر ایستا هستند . مردان همواره در جهت افزایش و کسب پیروزی بیش تر، تلاش می کنند و به طور کلی ، مردان فزونی طلب بوده و در جستجوی پیروزی بیشترند و برای تحقق آرزوها و اهداف خود بیش تر ریسک پذیری هستند .

ویژگی 16 :

- زنان به گفت و گو علاقه مندند و با بیان مسائل ، از فشار ناراحتی خود می کاهند .

- مردان سکوت را دوست دارند و به تنهایی به حل مسائل خود می پردازند .

ویژگی 17 :

- زنان ، شنونده ی خوبی هستند .

- مردان شنونده ی خوبی نیستند .

ویژگی 18 :

- زنان ، کارشان را با یک روند آرام ، تدریجی ، حرکت های ملایم ، ظریف و ... به انجام می رسانند و نحوه ی رسیدن به هدف برایشان مهم است .

- مردان ، کارشان با نوسانات زیاد اما آگاهانه و با حرکت های فراوان ، مطمئن و محکم انجام می دهند و رسیدن به هدف برایشان اهمیت فراوان دارد .

ویژگی 19 :

- بدون در خواست کمک ، اگر به خانمی پیشنهاد کمک شود ، او آن را علامت مهر و محبت دانسته و اغلب موارد پذیرای آن می شود .

- در نظر یک مرد ، پیشنهاد کمک به او ، به منزله این است که قدرت انجام کاری که به عهده گرفته است ، ندارد و او از این پیشنهاد ، آزرده شده و آن را نوعی توهین به خود تلقی می نماید .

ویژگی 20 :

- برای بیشتر زنان ، گفت و شنود و هم دلی وسیله ی ارتباطی و احساسی است و زن با زبانش می خواهد با همسرش ارتباط برقرار کند .

- برای بیشتر آقایان ، گفت و شنود ، وسیله ارتباط و تبادل اطلاعات به حساب می آید . مرد با بدنش می خواهد با همسرش ارتباط برقرار کند .

ویژگی 21 :

- مرکز گویش زنان در دو نیم کره مغز قرار دارد و آنان برای صحبت کردن ، هم زمان از دو نیم کره مغز خود استفاده می کنند .

- مرکز گویش مردان فقط در نیم کره چپ قرار دارد و نسبت به مرکز گوبش زنان ، کوچک تر است .

ویژگی 22 :

- دختران زودتر از پسران حرف زدن را شروع می کنند. تا 3 سالگی ، 99 درصد صحبت آنان ، جامع است .

- پسران دیرتر از دختران حرف زدن را شروع می کنند. تا 5/4 سالگی ، 99 درصد صحبت آنان ، جامع است .

ویژگی 23 :

- زنان ، در برقراری ارتباط ، گوش دادن و فراگیری زبان ، قوی تر از مردان عمل می کنند .

- مردان در ارتباط برقرار کردن ، گوش دادن و فراگیری زبان ، ضعیف تر از زنان عمل می کنند .

ویژگی 24 :

- ارتباط دو نیم کره ی مغز ، در زنان 15 درصد بیش از مردان است . زنان بین دو نیم کره مغز ، ارتباط بهتری برقرار می سازند و توانایی بیشتری در انجام کارهای مختلف و چند وظیفه ای در یک زمان از خود نشان می دهند . ( در مجالس زنان ، هم زمان چند نفر با هم صحبت کرده و حرف های یکدیگر را گوش می دهند .

- ارتباط بین دو نیم کره ی مغز در مردان کمتر از زنان است ؛ توانایی مردان در انجام کارهای مختلف و چند وظیفه هم زمان ، از زنان کمتر است . ( در مجالس مردان به طور معمول یک نفر صحبت کرده و بقیه گوش می دهند .)

ویژگی 25 :

- زنان اندیشه ی استقرایی دارند و از جزء به کل می رسند ، خواهان احساس و عاطفه ی بیشتری هستند. در تصمیم گیری مرددند ؛ برای تصمیم گیری به اطلاعات بیشتری نیاز دارند ، ولی به آسانی اشتباهات خود را قبول می کنند .

- مردان با شیوه ی قیاسی ، استدلال می کنند و از کل به جز می رسند و خواهان اطلاعات بیشتری هستند ، سریع تر تصمیم می گیرند و کمتر حاضر می شوند به اشتباهات خود اعتراف کنند .

ویژگی 26 :

- زنان بیشتر از راه گوش ( شنیدن ) تحت تاثیر قرار می گیرند و محبت خود را بروز داده و عشق خود را انتخاب می کنند.

- مردان بیشتر از راه چشم ( دیدن ) عاشق می شوند.

ویژگی 27 :

- زنان به زندگی عشق می ورزند ، عشق برای خانم ها همه ی زندگی محسوب می شود. زنان به احساس عشق ، عنایت بیش تری دارند، همراه با آزار دوستی .

- مردان به روابط جنسی توجه دارند ، همراه با دیگر آزاری ، عشق برای مردان بخشی از زندگی است ، مردان به کارشان عشق می ورزند و آن را عاشقانه انجام می دهند .

ویژگی 28 :

- تولید هورمون استروژن ( هورمون جنسی زنانه ) باعث کمتر شدن خشونت ، کاهش پرخاشگری ، ابراز وجود ، رقابت و ... در زنان می شود. تولید هورمون زنانه ، پیوند جویی را در زنان تقویت می کند .

- تولید هرمون تستسترون (هورمون جنسی مردانه ) میل جنسی ، پرخاشگری ، تهاجم ، رقابت ، اتکا به نفس ، حرکت های تند و ... را در مردان سبب می شود. تولید بیشتر این هورمون ، مردان را به خشونت ، تجاوزهای جنسی و بدرفتاری جنسی ، حس رقابت ، اتکا به نفس و رسیدن به هدف ، سوق می دهد .

ویژگی 29 :

- میل جنسی در زنان کمتر از مردان است. زنان قلب مردان را می خواهند .

- میل جنسی در مردان بیشتر است. مردان جسم زن را می خواهند .

ویژگی 30 :

- زنان جزئی نگر هستند. ماهرانه متوجه آهنگ های ظریف صدا ، علائم ظاهری ، حالت ها و تغییرهای چهره شده و از این طریق به علاقه ها ، اندیشه ها و روحیه ی طرف مقابل به خوبی و سریع پی می برند، راست و دروغ حرف های طرف مقابل را به سرعت کشف می کنند .

- مردان کلی نگر هستند و به جزئیات زیاد توجه نمی کنند لذا تمایل ، احساس ها و هیجان های طرف مقابل را از چهره اش به خوبی درک نمی کنند .

ویژگی 31 :

- زنان ، تصاویر معمولی و هیجانی را بهتر از مردان به خاطر می آورند .

- به یاد آوردن تصاویر معمولی و هیجانی برای مردان ، به آسانی صورت نمی گیرد .

ویژگی 32 :

- زنان در به خاطر آوردن چهره ها و اسامی ، بهتر از جنس مذکر عمل می کنند و کمتر از مردان دچار فراموشی می شوند .

- مردان چهره و اسامی افراد را زودتر فراموش می کنند و بیش تر از زنان دچار آلزایمر می شوند .

ویژگی 33 :

- زنان در جوانی ، مهربان و در پیری ، تهاجمی و خشن می گردند .

- مردان در جوانی ، خشن و خودخواه و در پیری ، مهربان می شوند .

ویژگی 34 :

- بر اساس موسسه ی هاریس فقط 76 درصد زنان اعلام کرده اند که حاضرند با همسر کنونی شان ازدواج کنند .

- بر اساس موسسه ی هاریس 87 درصد مردان متاهل اعلام کرده اند که اگر قرار باشد دوباره ازدواج کنند، حاضرند با همسر کنونی شان ازدواج کنند.

ویژگی 35 :

- در یک ازدواج شکست خورده : مسائل جدایی را عمیق احساس می کنند ولی چون رابطه گرا هستند ، غم ناشی از تنها شدن و بیان مسائل شخصی و زندگی مشترک خود را به راحتی با دیگران بازگو می کنند و هم چنین با گریه کردن ، از فشارهای روحی و روانی خود می کاهند ؛ در واقع ، درد جدایی را کم می کنند .

 

- مردان احساس شکست از زندگی مشترک ، درد جدایی و تنهایی را به طور عمیق احساس می کنند و غمگین می شوند، ولی پس از جدایی گریه نمی کنند و درد غم ناشی از تنها شدن را در خود می ریزند ؛ چون خصوصی ترین مسائل شخصی و زندگی مشترک خود را کم تر با دیگران در میان می گذارند ، بنابراین ممکن است دچار ناراحتی های روحی و روانی شوند و جهت رهایی از فشار های درونی ، به مواد مخدر ، الکل و دیگر تسکین دهنده ها پناه ببرند و دچار ناراحتی و انواع بیماری ها و ... می شوند .

 

از مقایسه ی خصوصیات و ویژگی های زنان و مردان ، می توان نتیجه های زیر را به دست آورد :

1- زنان و مردان مکمل یکدیگر هستند؛ ویژگی های مردان، کمبود های زنان و ویژگی زنان، کمبود های مردان را تکمیل می کند. به عبارت دیگر ، هر کدام کمبود های دیگری را برطرف می سازند ؛ بنابراین اگر با یکدیگر هماهنگ شوند ، در بسیاری از موارد ، مسائل و مشکلها منطقی تر ، عاقلانه تر و اصولی تر برطرف می گردند .

2- وقتی زن و مرد تفاوت های یکدیگر را بدانند و آن را بپذیرند ، ارتباط قوی و موثری بین آنها برقرار می شود و عشق ، فرصت شکوفایی پیدا می کند. بنابراین ، آگاهی از ویژگی های رفتاری زنان و مردان ، در بهبود روابط همسران و ایجاد آرامش بیشتر و تنش کم تر ، موثر می باشد .

3- یکی از علت های اصلی ستیزه ها و کشمکش دائمی ، عذاب آور ، دردناک و جان فرسا بین زن و شوهرها ، این است که مردان ، زنان را با ویژگی های خود ارزیابی می کنند و زنان ، مردان را با قیاس خود می سنجند . سنجش مایعات با متر و منسوجات با لیتر ، همان قدر صحیح است که مردان و زنان، خصوصیات خود را با یکدیگر مقایسه کرده و به سنجش و ارزیابی هم بپردازند. چنین سنجش هایی به طور معمول ، حس تحقیر یا برتری کاذب را به دنبال دارد .

4- زنان در برخورد با مسائل و مشکل ها ، به جزئیات ، توجه بیشتری داشته و احساسی تر عمل می کنند ، ولی مردان در مقابله با مشکل ها و مسائل ، کلی نگری کرده و منطقی تر عمل می کنند .

5- در قیاس بین ویژگی های زنان و مردان ، نبایستی فکر کنیم که خصوصیات مردان ، از خصوصیات زنان بهتر است و یا بر عکس. برای نمونه آیا زایمان ، رابطه گرایی ، دوست داشتن تشریفات ، محافظه کاری در حفظ ثروت ، کارها را با یک روند آرام و تدریجی انجام دادن و ... صفت های خوب هستند یا بد ؟ (ویژگی های غالب در زنان ) . آیا مشکل ها را در تنهایی و سکوت حل کردن ، کمتر تشریفاتی بودن ، کلی نگری در امور ، از راه چشم عاشق شدن ، به مسائل مالی ، غیر ایستا نگریستن و ... خوب هستند یا بد ؟ ( ویژگی های غالب در مردان ) .

منبع :  سایت مجله پزشکی مادر                     نویسنده :   دکتر میر عمادالین فریور - مشاور ازدواج موفق و بهبود روابط زناشویی

گرداوری شده توسط : پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده

 

این مطلب در تاریخ 2012-03-15 22:03:04منتشر شده است

اشتراک گذاری مطلب
فیسبوک توییتر تلگرام
امتیاز:5
دسته بندی
اخبار و مطالب علمی و اجتماعی
تعداد بازدید
33282

نظر شما در مورد مطلب تفاوت ها و ويژگی های مردان و زنان چیستبازی شهر عشق
کانال تنظیم خانواده


بخش مشاوره و پرسش و پاسخ


شناسه کاربری 

رمز عبور             


   عضویت در سایت

دسته بندی مطالب


خدمات عمومی


 

در مورد ایدز بیشتر بدانیم

معرفی و دانلود کتاب

مطالب سایت جهت موبایل

بررسی وضعیت تناسب اندام

تخمین زمان زایمان
سوالاتی که باید قبل از ازدواج پاسخ دهید
سوالاتی که باید قبل از ازدواج پاسخ دهید

متولدین ماههای مختلف چه زمانی عاشق می‌شوند
متولدین ماههای مختلف چه زمانی عاشق می‌شوند

پیشگیری از بارداری ناخواسته
پیشگیری از بارداری ناخواسته

انزال زودرس
انزال زودرس

برای اطلاع از سلامت روان چکار باید کرد
برای اطلاع از سلامت روان چکار باید کرد

مطلب حذف شده-366
مطلب حذف شده-366


کانال سایت تنظیم خانواده در تلگرام

بازی شهر عشق کلینیک لیزر شفا

 افراد آنلاین :

2340

بازدید امروز:

14601

بازدید دیروز:

266877167

آمار کل:

مشاوره ازدواج و مشاوره زناشویی تنظیم خانواده ،کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

دنبال کردن تنظیم خانواده صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانوادهگروه تنظیم خانواده در تلگرام